Konferensen Kvalitetsdrivet genomfördes för tredje året, den 20-21 april 2016, i Stockholm. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inledningstalade om varför breddad rekrytering och internationellt samarbete är viktiga frågor för den svenska högskolan.

Drygt 250 personer från universitets- och högskolevärlden i hela Sverige hade sökt sig till konferensen för att ta del av föreläsningar och workshops om breddad rekrytering och breddat deltagande. Mobilitet bland svenska studenter var andra frågor som också diskuterades.

Diskussionerna om breddad rekrytering och breddat deltagande till den svenska högskolan kommer att fortsätta, både internt på UHR och externt.

Under konferensen presenterades den nya rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?" som är en kartläggning och analys av högskolans arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter från underrepresenterade grupper.

I den nya rapporten  som också presenterades under konferensen, lämnar UHR förslag på åtgärder för att öka andelen utresande studenter från svenska universitet och högskolor.

Nedan kan du ladda ned flera presentationer från föreläsningar och workshops.

Senast uppdaterad: 27 november 2018