Universitets- och högskolerådets fjärde främjandekonferens – Kvalitetsdrivet 2018 – för breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan, jämställdhet och studentmobilitet hölls den 18 april på Näringslivets hus i Stockholm.

Konferensen riktar sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer inom hela utbildningsområdet.

Programmet var en fläta av olika områden som går i och ur varandra. Vi tog upp breddad rekrytering och breddat deltagande utifrån nationella minoriteter, social bakgrund, kön och etnicitet korsat med betydelsen av vägledning, jämställdhetsarbete och #metoo. Ämnena togs upp utifrån olika perspektiv med hjälp av föreläsare från svenska och utländska lärosäten, myndigheter, organisationer och nätverk.

Till konferensprogrammet

Till sammanfattningar och presentationer av programpunkterna

Till föredragshållare

 

Konferensen är delfinansierad av Europeiska kommissionen.

Logotyp Erasmus+

Senast uppdaterad: 30 november 2018