Jacob Adamowicz, vice ordförande i SFS

Anders Ahlstrand

Anders Ahlstrand är utredare på Universitets och högskolerådet med specialinriktning internationalisering och studentmobilitet.

Katherine Allinson is a Policy Researcher in the Go International team of Universities UK International. Katherine is leading an EC-funded project to help institutions across the EHEA develop effective strategies to increase the number of students under-represented groups participating in outward mobility programmes. 

 

Olle Andersson Brynja utredare på utvecklingsenheten på DO med särskilt ansvar för högskolesektorn.

Bild på Peter Barck Holst

Peter Barck Holst är utredare på Universitets och högskolerådet med inriktning mot breddad rekrytering, breddat deltagande, minskad diskriminering och jämställdhet. 

 

Martin Bolinder studievägledare vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Samordnare för pilotprojektet vid Örebro universitet som en del av projektet The Academic Value of Mobility.

Mikael Börjesson är professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

 

Lillemor Dahlgren är avdelningschef för stöd och samordning på Jämställdhetsmyndigheten, och ansvarar bland annat för stödet till lärosäten och myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.  

 

Helene Elvstrand är lektor i pedagogiskt arbete och programansvarig förskollärarprogrammet Linköpings universitet

Bild av Rasmus Firon Rasmus Firon, junioranalytiker vid Oxford Researchs Stockholmskontor. Har tidigare har arbetat med studentrekrytering, marknadsföring samt tvåspråkighetsfrågor vid Helsingfors universitet

 

Klara Folkesson är filosofie doktor i urban genushistoria och verksam som jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsstrateg vid Equality Office på KTH, med speciellt fokus på anställda och skolor.
  Ingrid Gustafsson, utredare Universitets- och högskolerådet, med särskild inriktning på global studentmobilitet

Annika Ghafoori är utredare vid Universitets- och högskolerådet och samordnar myndighetens insatser för nationella minoriteter och leder UHR:s interna process för omvärldsbevakning och omvärldsanalysanalys.

Bild av Lovise Haj Brade

Lovise Haj Brade är filosofie doktor och vikarierande lektor i genusvetenskap. Lovise disputerade på avhandlingen ”Vi, de neutrale”, som sätter fokus på den studievana positionen i  arbetet för breddad rekrytering till akademin. 

Bild av Ashley Haru

Ashley Haru är projektkoordinator i utbildningssociologi och Forumet för studier av den högre utbildningens internationalisering vid Uppsala Universitet. 

Marika Hämeenniemi är mångfaldsstrateg vid Mälardalens högskola.
Carl Jacobsson är senior rådgivare vid Vetenskapsrådet och arbetar bland annat med analyser av jämställdhet i forskningsfinansiering.
Bild av Agnetha Cronqvist Agnetha Kronqvist är utbildningsråd på Skolverket och arbetar i regeringens uppdrag som syftar till att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan.
Karin Kvarfordt Niia är kansliråd vid Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor och har lång erfarenhet av arbete i regeringskansliet med frågor som rör urfolket samerna och de nationella minoriteterna. Senast kommer Karin från en utredning som tittat på frågan om ett nationellt center för romska frågor.
Michael Lindblad är universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.                                                
Alice Marshall är jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsstrateg vid
Equality Office på KTH, med speciellt fokus på studenter. Alice har mångårig erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete som konsult. 
Sofie Nordhamrén är chef på avdelningen för antagning och studentstöd på Universitets och högskolerådet och även dagens konferencier.
  Goran Puaca är filosofie doktor i sociologi vid högskolan i Borås forskar kring ungas utbildningsval, yrkesutbildningar och om förändrade arbetsvillkor för lärare och forskare inom högre professionsutbildningar. 
Karin Röding, fd statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och från första april UHR:s nya generaldirektör.
Bild av Svante Sandell

Svante Sandell är undervisningsråd på Skolverkets enhet för vuxenutbildning. Han är nationell koordinator för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL). Hans specialområden är kvalitetsarbete inom yrkesutbildning och validering.

Bild på Aleksandra Sjöstrand Aleksandra Sjöstrand är utredare på Universitets- och högskoleområdet med inriktning mot breddad rekrytering, breddat deltagande och jämställdhet.
Bild av Birgitta Svensson

Birgitta Svensson är kommunikatör på Universitets och högskolerådet med inriktning mot studieinformation och information för studie- och yrkesvägledare.

Bitte Söderberg Roth studievägledare vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Ingår i UHRs projektgrupp The Academic Value of Mobility.

 

Jacob Adamowicz är vice ordförande i SFS.

Lena Örnestrand är koordinator för Internationella relationer och avtal, utbildningsvetenskap, Linköpings universitet. Internationellt verksam i NAFSA och flertal nätverk. Lena har även tidigare arbetat i nationella projekt inom lärarutbildningen som  bedömning av reell kompetens och tillträdesfrågor.

Senast uppdaterad: 30 november 2018