18 april 2018 – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Följ konferensen på Twitter under #UHRdrivet.

Tid Programpunkt
8.45 - 9.45

Registrering, kaffe och smörgås.

09.45–10.05

Välkommen 

Inledning av Karin Röding, UHR:s generaldirektör

Lokal: Industrisalen

10.05–10.35

De nationella minoriteterna och högskolan. 

Om Sveriges nationella minoriteter, deras rättigheter och språk samt  förändringar av nationella minoritetspolitiken. Hur kan universitet och högskolor bidra till att målen efterlevs?

Talare: Karin Kvarfordt Niia, Kulturdepartementet.

Lokal: Industrisalen

 

Kort sammanfattning

10.35–11.05

Vem åker och vem stannar hemma?

Internationell mobilitet inom olika grupper.

Talare: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Lokal: Industrisalen

11.0511.20

Paus 

11.20–12.10

Parallella seminarier

 

1. Högre utbildning och nationella minoritetsungdomar – vad vet vi?

Talare: Annika Ghafoori och Peter Barck-Holst, båda utredare på UHR.

Lokal: Industrisalen

 

2. Arbetet med införande av reell kompetens ur ett internationellt perspektiv. 

Talare: Svante Sandell, koordinator, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Lokal: Wallenbergaren

 

3. Widening Participation in UK Outward Student Mobility.

Talare: Katherine Allinson, Policy Researcher at Universities UK International and Anders Ahlstrand, researcher at UHR, present a successful tool kit to widen participation in student mobility.

Lokal: Solen

12.10–13.10 Lunch 

13.10–13.40

Barnens väg mot högskolan – vikten av tidig vägledning

Talare: Peter Barck-Holst, utredare, UHR och Agnetha Kronqvist, undervisningsråd, Skolverket, Birgitta Svensson, kommunikatör UHR.

Lokal: Industrisalen

13.40–13.55
Förflyttning till parallella seminarier

13.55–14.45

Parallella seminarier
 

1. #Metoo – En workshop om sexuella trakasserier inom högskolesektorn, där lösningar och svårigheter diskuteras utifrån konkreta exempel. Workshopen leds av Aleksandra Sjöstrand, utredare UHR.

 

Medverkande: Marika Hämeenniemi, mångfaldshandläggare, Mälardalens högskola, Jacob Adamowicz, vice ordförande SFS, Klara Folkesson och Alice Marshall båda jämställdhets och mångfaldsansvariga från KTH, fokus även på doktoranders erfarenheter

Olle Andersson Brynja utredare Diskrimineringsombudsmannen: svarar på frågor i slutet av passet, vad lärosätena borde göra enligt DO.

 

Lokal: Industrisalen

 

2. Utomeuropeiska ungas vägledningsbehov  

Talare: Michael Lindblad, Umeå universitet, universitetslektor, forskare i pedagogiskt arbete, Umeå universitet.

Lokal: Solen

 

3. Vägledning som redskap för att öka svenska studenters mobilitet. 

Talare: Anders Ahlstrand, utredare på UHR, presenterar resultat av mobilitetsvägledning tillsammans med deltagare i UHR:s EU-finansierade projekt för att öka antalet utresande studenter.

Helene Elvstrand, universitetslektor och Lena Örnestrand, fakultetskoordinator Linköpings universitet samt Bitte Söderberg-Roth och Martin Bolinder, studievägledare Örebro universitet.

Lokal: Wallenbergaren

14.4515.15 Paus med fika 
15.1516.05

Parallella seminarier

 

1. Förstärker högskolan effekterna av social bakgrund?
Talare: Goran Puaca, FD i sociologi vid högskolan i Borås, forskar kring ungas utbildningsval, yrkesutbildningar och om förändrade arbetsvillkor för lärare och forskare inom högre professionsutbildningar.
Louise Haj Brade, lektor på Stockholms Universitet.

Seminariet leds av Peter Barck-Holst.

Lokal: Wallenbergaren

 

2. Jämställdhet inom högskolan, hur kan den främjas och vem ska göra vad?
Talare: Lillemor Dahlgren - Jämställdhetsmyndigheten, Olle Andersson Brynja - utredare, Diskrimineringsombudsmannen, Carl Jacobsson - Senior rådgivare, Vetenskapsrådet och Aleksandra Sjöstrand - utredare, UHR.

Lokal: Industrisalen

 

3. Internationell inspiration – Breddad rekrytering och breddat deltagande i Kanada och Finland.
Talare: Ashley Haru, Projektkoordinator i utbildningssociologi och Forumet för studier av den högre utbildningens internationalisering vid Uppsala Universitet. Rasmus Firon, som har arbetat med studentrekrytering, marknadsföring samt tvåspråkighetsfrågor vid Helsingfors universitet.

Modereras av Ingrid Gustafsson , UHR.

Lokal: Solen

16.0518.00 Mingel för oss som inte har bråttom hem.

 

Senast uppdaterad: 30 november 2018