Peter Barck Holst, utredare UHR, samt Agnetha Kronqvist, undervisningsråd från Skolverket.

Tanken om högre studier måste väckas före 14 års ålder för att sannolikheten för att barn från studieovana hem väljer att studera ska öka. UHR vill bidra till det genom det vägledarmaterial som utvecklades 2017 och som ska användas av vägledare och lärare för åk 1-3 och för åk 4-6. Materialet består av en film och ett lektionsmaterial som ska fungera inspirerande, särskilt för barn från underrepresenterade grupper.

Tidig vägledning har länge varit en lågt prioriterad verksamhet, resursmässigt. Men utvecklingen är positiv och Skolverkets uppdrag att utveckla metoder för att integrera vägledning tidigt i utbildningen är ett viktigt bidrag till det. En viktig aspekt är att unga elever har väldigt snäv bild av arbetslivet, av vilka yrken det finns att välja på, vilket påverkar deras möjligheter att fatta välavvägda beslut när det gäller val av utbildning.

Valen är ofta könstraditionella, om de inte utmanas. Det räcker inte med att visa alternativa studie- och yrkesval, det krävs att eleverna får relatera till sig själva, sina intressen och kompetens, att öka sin valkompetens.

 UHR efterlyser universitet och högskolor som vill använda UHR: vägledningsfilm i sitt studievägledande arbete riktat mot åk 1-6. Kontakta vid intresse Peter Bark-Holst.

Senast uppdaterad: 24 april 2018