Lyssna

Förstärker vi skillnaderna av social bakgrund inom högskolan?

Förstärker högskolan effekterna av social bakgrund? Talare: Goran Puaca, FD i sociologi vid högskolan i Borås, forskar kring ungas utbildningsval, yrkesutbildningar och om förändrade arbetsvillkor för lärare och forskare inom högre professionsutbildningar. Louise Haj Brade, forskar om studenter med föräldrar med akademisk utbildning. Seminariet leddes av Peter Barck-Holst.

Senast uppdaterad: 24 april 2018