Svante Sandell, koordinator Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Skolverket

Arbetet I Norden:
Expertnätverk för validering (inom NVL) består av 13 experter som representerar arbetslivet, myndigheter inom utbildningssektorn, folkbildningen och forskning.

Arbetet med validering i Europa:
Council recommendation on validation of non-formal and informal learning 2012
European guidelines for validating non-formal and informal learning 2009 och 2015
European inventory on validation on non-formal and informal learning 2016
New skills agenda 2016, kompetensförsörjningsfrågorna I Europa
Mer yrkesutbildning och utbildning parallellt med validering

Systematiskt kvalitetsarbete:
EU Quality Assurance in Vocational Education & Training, bygger på learning outcomes, Vilket kunnande har man med sig när man kommer ut? Fler individer behöver valideras, dock behövs legitimitet i valideringen, men med kvalitetssäkring.

Valideringsprocessen:
Kompetenskartläggning och Kompetensbedömning är själva kärnan i valideringsprocessen. Valideringsprocessen bör leda till någon form av kvalifikation. Den utforskande delen av valideringsprocessen är viktig, ett sätt att tänka är SeQF (Swedish Qualification Framework), bygger på EQF (European Qualifiation Framework).

NVL har tagit fram en forskningsrapport, kvalitet i Validering ”Quality of Validation of Prior Learning”, där forskare från Finland, Sverige och Danmark deltog. De använde sig av en interaktiv process och den ”Nordiska kvalitetsmodellen” som består av åtta faktorer med individen i centrum: information, förutsättningar, dokumentation, koordinering, vägledning, kartläggning, bedömning och uppföljning. För mer information se www.nvl.org.

Senast uppdaterad: 24 april 2018