Lyssna

Vägledning som redskap för att öka svenska studenters mobilitet

Anders Ahlstrand, utredare på UHR, presenterar resultat av mobilitetsvägledning tillsammans med deltagare i UHR:s EU-finansierade projekt för att öka antalet utresande studenter; Helene Elvstrand, universitetslektor och Lena Örnestrand, fakultetskoordinator Linköpings universitet samt Bitte Söderberg-Roth och Martin Bolinder, studievägledare Örebro universitet.

Senast uppdaterad: 24 april 2018