Nationell utbildningsadministrativ konferens (NUAK) är en konferens som ger idéer, inspiration och insikter till dig som arbetar med utbildningsadministration på svenska lärosäten.

Tack för årets konferens!

NUAK 2017 är slut och nu pågår arbetet med att samla in presentationer, sammanställa utvärderingar och – inte minst – planera för nästa års konferens. 

NUAK firar 10 år 2018

NUAK 2018 går av stapeln den 1–2 oktober i Stockholm. 2018 är också året då NUAK firar 10 år och det ska vi förstås uppmärksamma.Vi ses då!

OM NUAK

NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet. Konferensen huvudsakliga fokus ligger på frågor inom antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett mer generellt perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

NUAK hölls för första gången 2009, då den ersatte tre separata konferenser.

NUAK är en akronym för nationell utbildningsadministrativ konferens.

  • NUAK är också en mötesplats där du träffar nya personer så väl som gamla bekanta från sektorn att utbyta erfarenheter och kunskap med.
  • NUAK ger både bredd och djup i aktuella frågor som rör sektorn som helhet samt de specifika verksamhetsområdena.
  • NUAK ger en helhetsbild till dig som deltar och du åker hem med nya perspektiv på ditt arbete.

Syftet med konferensen

Varje år hålls NUAK för att de som arbetar med utbildningsadministration ska kunna diskutera och belysa frågor som finns i verksamheten. På konferensen finns även utrymme för reflektioner kring hur de administrativa insatserna påverkas av det omgivande samhällets förändringar och förväntningar.

De olika seminarierna på NUAK anknyter på olika sätt till administratörernas vardag, och tanken är att konferensdeltagarna ska få nya idéer, inspiration och insikter.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer. Konferensen lockar även andra grupper, t.ex. utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare.

Senast uppdaterad: 30 november 2018