Årets NUAK är genomförd. Konferensen lockade drygt 550 deltagare och ägde rum i Göteborg mellan den 24 och 25 september Denna gång var konferensen ett samarrangemang mellan UHR, Ladok, Chalmers och Göteborgs universitet.

En bild av Feskekörka i Göteborg

Tack för årets konferens!

NUAK 2019 är slut och nu pågår arbetet med att samla in presentationer, sammanställa utvärderingar och – inte minst – planera för nästa års konferens. 

Presentationer

De presentationer som inkommit till programkommittén hittar du här.

Programmet  2019

Denna version av programmet publicerades 5 september 2019. 

Senast uppdaterad: 14 november 2019