Den senaste Nationella utbildningsadministrativa konferensen, NUAK, hölls i september 2019. Konferensen lockade drygt 550 deltagare och ägde rum i Göteborg mellan den 24 och 25 september. Konferensen var ett samarrangemang mellan UHR, Ladok, Chalmers och Göteborgs universitet.

En bild av Feskekörka i Göteborg

Ta del av programmet  2019

Tisdag 24 september

09.00     Välkommen till NUAK 2019!

Stefan Bengtsson, rektor  och vd för Chalmers, Mauritz Danielsson, chef för Ladokkonsortiet samt Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet 

09.15     Bemötande och normkritik 

Lisa Andersson Tegnér föreläser om verktyg för goda möten och normmedveten kommunikation i förhållningssätt, språk och skrift.

10.30  Göteborg och dess lärosätens historia      

11.00     Digitalisering och människan  

Anna Ståhlbröst, professor i informationsteknik vid Luleå tekniska universitet

13.00 Parallella seminarier 1 – djup

1A: Bak- och framgrund - Exempel på utsökningar från tre lärosäten

1B: Nytt inom den samordnade antagningen

1C: Examen - Öppet forum 1. Gruppdiskussioner om aktuella examensfrågor

1D: Allt om högskoleprovet – fusk, digitalisering och genomförande

14.10 Parallella seminarier 2 – bredd

2A: Ladok nu och framåt

2B: NyA – nu och i framtiden

2C: Bedömning av utländska meriter

2D: Möjligheter till internationalisering

15.40 Parallella seminarier 1 – djup

3A: Små och stora tips och trix mellan lärosätena och konsortiet 

3B: Valideringsnätverk Väst om manual för kartläggare och bedömare

3C: Samordnad antagning, hur blir vi ännu bättre tillsammans

3C: Migrationsverket plus pilotverksamhet

Onsdag 25 september

09.00 Parallella seminarier – bredd                                      

4A: EMREX, Sunet och förvaltning

4B: Livshändelse Ny i Sverige och UHR:s nya bedömningstjänst

4C: SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor informerar om aktuella frågor

4D: Digitala examensbevis

10.15 Parallella seminarier  – djup 

5A: Reflektioner kring resultatrapportering i Ladok

5B: Antagning till forskarutbildning

5C: Examen: Öppet forum 2

5D:1 En högskola för alla – goda exempel på hur du kan arbeta med personer med funktionsnedsättning 

5D:2 Öka genomströmningen med alternativt urval 

11.30 Avslutande föreläsning Unga med attityd 

Sara Fransson, utredare på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Presentationer som pdf:r

Du som vill ta del av presentationerna i efterhand, kan efterfråga dem via UHR:s registratur. Skriv vilka pass du vill ta del av: 

E-posta din förfrågan till: registrator@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 mars 2021