Lyssna

Digital NUAK 26-27 oktober 2022

Här samlar vi presentationerna från gemensamma föreläsningar och valbara pass. För att ta del av hela beskrivningen av programpunkterna, se respektive dag.

Presentationer från dag 1

En översyn av förordningen om redovisning av studier

Sofia Tiberg, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

Översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier  vid universitet och högskolor, pdf

Grundläggande behörighetsprovet 

Eva Minten, Universitets- och högskolerådet 

Grundläggande behörighetsprovet NUAK2022.pdf

ÖNH om examen och tillgodoräknanden

Marie Stern Wärn, Universitetskanslersämbetet

Överklagandenämnden - fokus examenshandläggare.pdf

Tillgodoräknanden i Ladok 

Tillgodoräknanden i Ladok, intro.pdf

Tillgodoräknanden, exempel från Mälardalens universitet.pdf

Tillgodoräknanden, exempel från Högskolan Väst.pdf

Tillgodoräknanden, exempel från Stockholms universitet.pdf

På gång i NyA

Adam Beckman, Robin Janssson, Per Hammarqvist, UHR

Vad på är på gång inom NyA.pdf

Så går det till att stänga sin utbildningsdatabas

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Stänga utbildningsdatabas.pdf

Antagning: avgöranden i ÖNH

Marie Stern Wärn, Universitetskanslersämbetet

Överklagandenämnden - fokus antagningshandläggare.pdf

Presentationer från dag 2

Aktuellt från SUHF:s studieadministrativa expertgrupp

Brita Lundh, ledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbund

SUHF - Expertgruppen för studieadministrativa frågor.pdf

Digitala meriter i ett europeiskt perspektiv

Tor Fridell, Linköpings universitet och Marleen Whiteley, UHR

Sammanfattning av EU-initiativ inom digitala meriter.pdf

UKÄ:s tillsyn av universitet och högskolor

Michael Herjevik, Universitetskanslersämbetet

UKÄ - Tillsynsuppdraget .pdf

Tips och trix för dig som handlägger i NyA-systemet

Jan Kickert, UHR

Gömda pärlor och halvädelstenar i NyA.pdf

Ny studieavgiftshantering i Ladok 

Elisabeth Larsson, Camilla Lilius, Mats Kramer

Studieavgifter i Ladok.pdf

KPU – från antagning till examen

Helene Norstedt och Elin Jonsson, Stockholms universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning.pdf

Hur kan vi bemöta studenter som har ett rättshaveristiskt beteende?

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut

Hur bemöta individer med rättshaveristiskt beteende.pdf

Senast uppdaterad: 8 december 2022