Här kommer vi att publicera presentationerna från passen och listan uppdateras kontinuerligt allt eftersom presentationer kommer in till planeringsgruppen. Här hittar du även sammanfattande kortare inspelningar med föreläsarna från de gemensamma morgonpassen.

Innehåll

Måndag 25 oktober

9.30-9.45 Gemensam inledning

Eino Örnfeldt, generaldirektör UHR

Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladok

11.00–11.45 Seminariepass

Ladok nu och framåt
Mauritz Danielsson, konsortiechef och Magnus Mörck, strategisk produktägare
Länk till presentationen Ladok nu och framåt (pdf)

INSTÄLLT: Antagningsomgång och överklagande – från klient till webb

Vidareutbildning av lärare, VAL – möjligheter och begränsningar
Anna-Karin Lidström Persson, UmU, Maria Netje, SU och Lotta Lindgren LiU
Länk till presentationen Vidareutbildning av lärare, VAL (pdf)

13.00–13.45 Seminariepass

Tips och trix i Ladok
Gunnar Råhlén, Klara Nordström och Jan Winkle, Ladok

Tillträdesregler 2022
Erica Finnerman, UHR
Länk till presentationen Tillträdesregler 2022 (pdf)

ÖNH för examens- och tillgodoräknandehandläggare
Marie Stern Wärn, ÖNH
Länk till presentationen ÖNH för examens- och tillgodoräknandehandläggare (pdf)

14.00–14.45 Seminariepass

Statistik och mätningar i Ladok
Moa Eriksson och Anders Stenebo, Ladok
 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), för antagningshandläggare
Marie Stern Wärn, ÖNH
 
Öppet forum för examenshandläggare
Seminarievärd Tina Hillerborn

Tisdag 26 oktober

9.00-9.45 Föreläsning

Systemupplevaren studenten
Oskar Mattsson Wiik, vice ordförande SFS

10.00-10.45 Seminariepass

Vitnemålsportalen, norsk infrastruktur for delning av data om kompetenser
Geir Magne Vangen, Fagdirektør UNIT, Norge

Rapport från Antagningsrådet
Jan Kickert, UHR och Kajsa Beckman, KTH
Länk till presentationen Antagningsrådet (pdf)

11.00–11.45 Seminariepass

Nationell helhetslösning för digitala examensbevis
Anna Sandberg Telléus, Ladok
Länk till presentationen Nationell helhetslösning för digitala examensbevis (pdf)

Ämnesbetyg i gymnasieskolan – UHR:s kommande arbete
Jasmine Sparr, Petra Brundell och Tommy Sellberg, UHR 
Länk till presentationen Ämnesbetyg i gymnasieskolan (pdf)

13.00–13.45 Seminariepass

Emrex – nyheter som äntligen gör det användbart direkt i Ladok. Hur får vi andra att börja använda det?
Tor Fridell, LiU, Pamela Engström GU och Bengt Hellström, ITS, UmU 
Länk till presentationen Emrex (pdf)

Uppdraget samt genomgång av ny bedömningsprocess och rekommendation, Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)
Cecilia Raab, LU, Katarina Forssner, UU och Lotta Rydberg, Chalmers

Fiktiva syriska meriter
Samir Gabro, UHR
Länk till presentationen Fiktiva syriska meriter (pdf)

Onsdag 27 oktober

9.00-9.45 Föreläsning

Aktuellt från SUHF
Brita Lundh berättar om SUHFs studieadministrativa uppdrag

10.00-10.45 Seminariepass

Gymnasial yrkesutbildning utan tillträde – nytt utlåtande från UHR
Elisabet Bäckström och Per-Anders Stensson, UHR 
Länk till presentationen Gymnasial yrkesutbildning utan tillträde – nytt utlåtande från UHR (pdf)

Examensordningen – ett hot mot den akademiska friheten?
Ylva Fältholm, HiG och Fredrik Oldsjö, SU
Länk till presentationen Examensordningen – ett hot mot den akademiska friheten? (pdf)

11.00–11.45 Seminariepass

Pilotlärosäten inom utvecklingen av Ladok
Magnus Mörck, Ladok och Karolina Tuvesson, BTH 
Länk till presentationen Pilotlärosäten inom utvecklingen av Ladok, del 1 (pdf)
Länk till presentationen Pilotlärosäten inom utvecklingen av Ladok, del 2 (pdf)

Reell kompetens – Redovisning från UKÄ:s uppdrag
Erik Dahl, UKÄ

13.00–13.45 Seminariepass

Bak- och framgrund – uppföljning av studenterna före, under och efter studierna på högskolan
Mattias Renehed och Jan Johansson, Ladok. Amanda Bjernestedt, LU
Länk till presentationen Bak- och framgrund, del 1 (pdf)
Länk till presentationen Bak- och framgrund, del 2 (pdf)

Ytterligare en väg in i högskolan – senaste nytt om det nationella provet för grundläggande behörighet
Eva Minten, UHR
Länk till presentationen Ytterligare en väg in i högskolan(pdf)

14.00–14.45 Seminariepass

Ladoks gemensamma stöd för utbildningsplanering – var står vi?
Malin Zingmark, Anette Eriksson, Rickard Johansson och Jessica Sedig, Ladok

Statistik från antagningssystemet NyA via databasen ASTA
Anders Lundholm, UHR
Länk till presentationen ASTA (pdf)

Torsdag 28 oktober

9.00-9.45 Föreläsning

Mikromeriter – revolutionerande nyheter eller bara business as usual med ny terminologi?
André Hesselbäck, UHR

10.00-10.45 Seminariepass

Single Digital Gateway – vad är det och hur kan det komma att påverka vårt arbete?
Marleen Whiteley, UHR och Ann-Catrin Nyberg, DIGG
Länk till presentationen Single Digital Gateway, del 1 (pdf)
Länk till presentation Single Digital Gateway, del 2 (pdf)

Grundkurs i bedömning av utländsk utbildning
Bettina Sumegi och Ulrika Axell, UHR
Länk till presentationen Grundkurs i bedömning av utländsk utbildning (pdf)

11.00–11.45 Seminariepass

Fortsättningskurs i bedömning av utländsk utbildning
Petra Nord och Cecilia George, UHR

13.00–13.45 Seminariepass

Tips och trix i Ladok
Jan Winkle och Klara Nordström, Ladok

Kvalitet i distansutbildning
Mikael Andersson, UHR

”Lev större än livet” – om Axact, världens största bluffuniversitet någonsin
André Hesselbäck, UHR

14.00–14.45 Avslutning

Drömarbetsgivaren efter pandemin – Tänk om vi måste tänka om, för det som tagit oss hit, kommer inte ta oss dit
Svante Randlert 

Senast uppdaterad: 26 november 2021