Årets NUAK blir digital och genomförs 25–28 oktober med valbart programinnehåll. Som tidigare erbjuder vi gemensamma föreläsningar och pass kopplade till olika arbetsområden. Ta del av aktualiteter, få inspiration och metodtips för din arbetsvardag.

Deltagandet är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig i förväg. Under programveckan väljer du sedan de föreläsningar och seminarier du vill delta i.

Välkommen till fyra dagar med inspiration och kompetensutveckling.

Innehåll

Anmälan till NUAK 2021

Anmälan till NUAK 2021 stängdes den 12 oktober.

Tre spår – välj efter intresse

Programmet är uppdelat i tre seminariespår: Ladok, Antagning och Examen. Titta gärna på innehållet under alla spår, det går alldeles utmärkt att delta på pass som inte ligger inom ditt ordinarie arbetsområde.

Vissa justeringar av programmet kan komma att göras.

Moderator under konferensens gemensamma delar är Elin Rodin.

Måndag 25 oktober 2021

9.30-9.45

Gemensam inledning 

 

Eino Örnfeldt, generaldirektör UHR
Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladok

 

Moderator: Elin Rodin

9.45-10.30

Uppstartsföreläsning:
Chatbot första steget mot framtidens plattform för digital självservice för studenter

 

Rickard Norén, IT-chef Högskolan Väst och Annelie Södermyr, verksamhetsutvecklare och projektledare på Högskolan Väst

11.00–11.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Ladok nu och framåt

Antagningsomgång och överklagande – från klient till webb

Vidareutbildning av lärare, VAL – möjligheter och begränsningar

 

Mauritz Danielsson, konsortiechef och Magnus Mörck, strategisk produktägare

Adam Beckman, UHR

Anna-Karin Lidström Persson, UmU;
Maria Netje, SU och
Lotta Lindgren LiU

11.45–13.00

Tid för lunch

13.00–13.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Tips och trix i Ladok

Tillträdesregler 2022

ÖNH för examens- och tillgodoräk-nandehandläggare 

 

Jan Winkle och Klara Nordström, Ladok

Erica Finnerman, UHR

Marie Stern Wärn, ÖNH

14.00–14.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Statistik och mätningar i Ladok

Överklagande-nämnden för högskolan (ÖNH), för  antagnings-handläggare

Öppet forum för examenshand-läggare

 

Moa Eriksson och Anders Stenebo, Ladok

Marie Stern Wärn,  ÖNH

 

Tisdag 26 oktober 2021

9.00-9.45

Gemensam föreläsning 1:
Systemupplevaren studenten

 

Oskar Mattsson Wiik, vice ordförande SFS

 

Moderator: Elin Rodin

10.00-10.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Vitnemålsportalen, Norsk infrastruktur for delning av data om kompetenser

Rapport från Antagningsrådet

 

Geir Magne Vangen, Fagdirektør UNIT, Norge

Jan Kickert, UHR

 

11.00–11.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Nationell helhetslösning för digitala examensbevis

Ämnesbetyg i gymnasieskolan – UHR:s kommande arbete

 

Anna Sandberg Telléus, Ladok

Jasmine Sparr, Petra Brundell och  Tommy Sellberg, UHR

 

11.45–13.00

Tid för lunch

   

13.00–13.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår 
Antagning

Seminariespår Examen

 

Emrex – nyheter som äntligen gör det användbart direkt i Ladok. Hur får vi andra att börja använda det?

Nationella bedömningsgruppen för antagning Aktuellla frågor

Fiktiva syriska meriter

 

Tor Fridell, LiU
Pamela Engström GU

Bengt Hellström, ITS, UmU

Cecilia Raab, LU
Katarina Forssner, UU
Lotta Rydberg, Chalmers

Samir Gabro, UHR

Onsdag 27 oktober 2021

9.00-9.45

Gemensam föreläsning 2:
Aktuellt från SUHF

 

Brita Lundh, Högskolan i Halmstad,
verkställande ledamot i studieadministrativa expertgruppen

 

Moderator: Elin Rodin

10.00-10.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Gymnasial yrkesutbildning utan tillträde - Nytt Utlåtande från UHR

Examensordningen – ett hot mot den akademiska friheten?

 

Per-Anders Stensson och Elisabet Bäckström, UHR

Ylva Fältholm, HiG och Fredrik Oldsjö, SU

11.00–11.45

Seminariespår Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Pilotlärosäten inom utvecklingen av Ladok 

Reell kompetens - Redovisning från UKÄ:s uppdrag

 

 

Magnus Mörck, Ladok och Karolina Tuvesson, BTH

Erik Dahl, UKÄ

 

11.45–13.00

Tid för lunch

   

13.00–13.45

Seminariespår

Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Bak- och framgrund uppföljning av studenterna före, under och efter studierna på högskolan

Ytterligare en väg in i högskolan – senaste nytt om det
nationella provet för grundläggande behörighet

 

Mattias Renehed och Jan Johansson, Ladok. Amanda Bjerndestedt, LU. 

Eva Minten, UHR

14.00–14.45

Seminariespår

Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Ladoks gemensamma stöd för utbildningsplanering – var står vi?

Statistik från antagningssystemet NyA via databasen ASTA

 

Malin Zingmark, Anette Eriksson, Rickard Johansson och Jessica Sedig, Ladok

Anders Lundholm, UHR

Torsdag 28 oktober 2021

9.00-9.45

Gemensam föreläsning 3: 
Mikromeriter revolutionerande nyheter eller bara business as usual med ny terminologi?

 

André Hesselbäck, UHR

 

Moderator: Elin Rodin

10.00-10.45

Seminariespår

Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Singe Digital Gateway
vad är det och hur kan det komma att påverka vårt arbete?

Grundkurs i bedömning av utländsk utbildning

 

Marleen Whiteley, UHR

Ann-Catrin Nyberg, DIGG

Bettina Sumegi och Ulrika Axell, UHR

11.00–11.45

Seminariespår

Ladok

Seminariespår Antagning

Seminariespår Examen

 

Fortsättningskurs i bedömning av utländsk utbildning

 

Petra Nord och Cecilia George, UHR

11.45–13.00

Tid för lunch

   

13.00–13.45

Seminariespår

Ladok

Seminariespår

Antagning

Seminariespår Examen

 

Tips och trix i Ladok

”Lev större än livet” –
om Axact, världens största
bluffuniversitet någonsin

 

Jan Winkle och Klara Nordström, Ladok

André Hesselbäck, UHR

14.00–14.45

Gemensamt avslutningspass: DRÖMARBETSGIVAREN EFTER PANDEMIN – tänk om vi måste TÄNKA OM, för det som tagit oss HIT, kommer inte ta oss DIT

 

Svante Randlert

 

Moderator: Elin Rodin säger tack och rundar av konferensen

Kontakt: nuak@uhr.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022