Här hittar du de presentationer som inkommit till NUAK:s arbetsgrupp. Årets konferens var på Münchenbryggeriet i Stockholm den 19–20 september 2016.

Måndagen den 19 september 2016

F1. Nytt system för kvalitetssäkring, hur påverkar det?

F2. Nytt tillträdessystem

S1:1. Betyg i högre utbildning

S1:2. Ping under övergången till nya Ladok

S1:3. Hantering av Överklagande

S1:4 (även S5:2). Fas 2 i Ladok3-projektet

S2:1. Öppet forum för examenshandläggare

S2:2. Produktionssättning (tidsplaner och aktiviteter)

S2:3. Elefanten är tillbaka

S2:4. Högskoleprovet – hur möter vi fusket?

S3:1. Bak- och framgrund

S3:2. Etablering och hantering av personer i nya Ladok

S3:3. SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning

S3:4. VALDA:  Koppling till UHR:s regeringsuppdrag kring valideringa och reell kompetens

F3. Hur man förstår dem som inte går att förstå?

Tisdagen den 20 september 2016

S4:1. Bevishantering nya Ladok

S4:2. Nya Ladok: innehåll under utvecklingsfas 2

S4:3. Separat antagning – ny funktionalitet

S4:4. Utbildningssamarbeten från ax till limpa

S5:1. Emrex

S5:2 (även S2:4). Fas 2 i Ladok3-projektet

S5:3. Antagning.se och Universityadmissions.se användarundersökning och innehållsanalyser

S5:4. Handläggning på webb

S6:1. Demo av nya Ladok

S6:2. EQF och SeQF – vad är det och staus

S6:3. Bättre kommunikation med sökande – för smidigare antagning

S6:4. Kartläggning av studieavgifterna

S7:1. Elektroniska bevis på Malmö högskola

S7:2. Nya Ladok på Kungliga konsthögskolan (KKH) – så har det gått

S7:3. Lämplighetsbedömning Lärare, hur gick det?

S7:4. Big room planning – ny utvecklingsform, samplanering av flera team

S8:1 + S8:2. Beslutsstöd i nya Ladok (TG mm) och demo av nya Ladok

S8:3. Reservantagning, erfarenheter

S8:4 (även S9:4). Stöd för reell kompetens, pilotverksamhet

S9:1. VAL-projektet

S9:2. Nya Ladok och utbildningsinformation

S9:3. Studieavgifter och stipendier

S9:4  (även S8:4). Stöd för reell kompetens, pilotverksamhet

F4. Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 

Senast uppdaterad: 1 september 2017