Den sammanfattande konferensen för pilotverksamheten för reell kompetens hölls den 19–20 november 2018 i Ingenjörshuset i Stockholm. Alla engagerade lärosäten fanns representerade och många modeller och slutsatser presenterades. Längst ner finns alla presentationer att botanisera bland.

Reell kompetens – nu en realitet?

Måndag 19 november

 

09.30-10.00

Registrering, kaffe och smörgås

10.00-10.15

UHR hälsar varmt välkomna   och inleder dagen
  - Tuula Kuosmanen, UHR

10.15-11.00

Processen för tillträde:   Goda exempel från projekten
  - Gunilla Hammarström, UHR,   Mia Andersson, Malmö universitet, Pernilla Hultberg, Valideringsnätverk Väst   med flera

11.00-11.15

Paus

11.15-11.50

Den virtuella   organisationen för reell kompetens och arbetet med kompetenser för   grundläggande behörighet
  - Kerstin Alverholt och   Bengt Levinsson, UHR

11.50-12.30

Lägesrapport om Valda och   kopplingen till NyA
  - Maria Ekstrand,   Stockholms universitet, Sofia Yegen och Carina Lindström, UHR

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.00

Informationsrekommendationen
  - Charlotte Löfgren, UHR

14.00-14.50

Workshop. fördjupad   kartläggning
  - Maria Rundberget,   Karlstads universitet och Mia Andersson, Malmö universitet

14.50-15.10

Fika

15.10-16.00

Workshop: stödmanual
  - Annika Malm,   Högskolan i Borås och Lena Johansson, Högskolan i Halmstad

Tisdag 20 november

 

09.00-09.20

UHR:s generaldirektör   inleder dagen
  - Karin Röding, UHR

09.20-09.40

IT-stödet Valda för   tillgodoräknande och EAR-manualen
  - André Hesselbäck, UHR

09.40-10.00

Vad händer med   Valideringsdelegationens delbetänkande?
  - Elin Landell,   Valideringsdelegationen

10.00-10.30

Fika

10.30-11.30

Workshop: riktlinjer,   organisation och roller
  - Maria Nylén, Umeå   universitet, Daniel Huledal, Lunds universitet och Maria Andersson, Malmö   universitet

11.30-12.30

Workshop: samverkan mellan   universitet och högskolor (läkare, apotekare och ingenjörer)
  - Marie Eslon, Linköpings   universitet, Cecilia Marklund, Uppsala universitet och Kristina Skogh,   Kungliga Tekniska högskolan

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.30

SeQF som verktyg för   bedömning av reell kompetens i högskolan
  - Janerik Lundquist,   Linköpings universitet

14.30-15.00

Sammanfattning och   konklusion
  - Bengt Levinsson,   André Hesselbäck och Sofia Elfstrand UHR

15.00-15.30

Fika/smörgås till hemfärden

                 

Senast uppdaterad: 30 november 2018