Hur kan lärosäten följa upp studenters resultat för att ge bättre stöd och förhindra avhopp?

Tillsammans med SUHF ger UHR en konferens den 22 maj  som ska inspirera till uppföljning av studenter för att kunna erbjuda bättre stöd och förebygga avhopp. Inspirerade av European University Associations (EUA:s) arbete med att stödja breddat deltagande samt från "Trackit"-projekt vid svenska lärosäten vill konferensen informera och diskutera hur utvecklandet av en strategisk praxis kan underlätta målet att ge alla studenter vid lärosätet en bra studieupplevelse. Konferensen riktar sig till ledningen vid svenska lärosäten, ansvariga för studentfrågor, utbildningsansvariga och ansvariga för kvalitetsutveckling.

Konferensen hålls 22 maj på World Trade Center i Stockholm. Inbjudan har gått ut från SUHF.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017