Hur kan lärosäten följa upp studenters resultat för att ge bättre stöd och förhindra avhopp? Det var temat på en konferens som SUHF och UHR arrangerade tillsammans den 22 maj 2017.

Syftetet var att inspirera till uppföljning av studenter för att kunna erbjuda bättre stöd och förebygga avhopp. Inspirerade av European University Associations (EUA:s) arbete med att stödja breddat deltagande samt från "Trackit"-projekt vid svenska lärosäten ville konferensen informera och diskutera hur utvecklandet av en strategisk praxis kan underlätta målet att ge alla studenter vid lärosätet en bra studieupplevelse.

Konferensen vände sig till ledningen vid svenska lärosäten, ansvariga för studentfrågor, utbildningsansvariga och ansvariga för kvalitetsutveckling.

Konferensen hölls 22 maj på World Trade Center i Stockholm.

Senast uppdaterad: 30 november 2018