Lyssna

UHR forum om studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning

UHR presenterade de svenska resultaten från Eurostudent VI-undersökningen om studenter med funktionsnedsättning vid ett UHR forum-seminarium i Stockholm den 14 juni 2018.

UHR vill peka på områden och frågor som är viktiga att arbeta vidare med för att ge studenter med funktionsnedsättning lika möjligheter att påbörja, genomföra och slutföra sina högskolestudier.

Karin Holmvall, utredare på UHR, presenterade resultaten från Eurostudent VI-undersökningen om studenter med funktionsnedsättning. Det resonerades också kring resultatet tillsammans med de närvarande. Moderator var Charlotte Löfgren.

Se det inspelade seminariet i vår Youtube-kanal.

Tid

Torsdag den 14 juni kl 9–10. 

Plats

Adlersparre, Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

Innehåll

Eurostudent VI-undersökningen om studenter med funktionsnedsättning visar att den enskilt viktigaste skillnaden mellan studenter med och utan funktionsnedsättning är att de förra i betydligt större utsträckning upplever ekonomiska svårigheter.

Många upplever en stor stress att klara av att ta sina högskolepoäng i tid för att få fortsatta studiemedel, och relationen till CSN och dess regelverk upplevs som problematisk. Möjligheten att få fullt studiemedel för deltidsstudier på grund av en funktionsnedsättning verkar närmast vara okänd.

En annan faktor som påverkar den ekonomiska situationen är att högskolestudenter i dagsläget inte har möjlighet att kombinera deltidssjukskrivning med deltidsstudier.

Deltagare

Seminariet vänder sig till inbjudna deltagare från intresseorganisationer, myndigheter och lärosäten. 

Kontakt 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

  • Karin Holmvall, Karin.Holmvall(at)uhr.se, 010-470 04 93.
  • Charlotte Löfgren, Charlotte.Lofgren(at)uhr.se,  010-470 03 61.

Senast uppdaterad: 30 november 2018