Lyssna

Internationaliseringsdagarna: från strategisk agenda till handling

Den 6-7 november går 2018 års internationaliseringsdagar för högre utbildning av stapeln. Årets konferens belyser exempel från lärosäten som på olika sätt arbetar med metoder kopplat till fyra utvalda delmål i internationaliseringsutredningen. Konferensen vill på ett inspirerande sätt lyfta fram möjligheter och utmaningar i hur sektorn kan gå just från en strategisk agenda till konkret handling.

Fullständigt program med exakta programtider kommer att presenteras i slutet av juni. Konferensen äger rum från lunch till lunch i Uppsala. UHR arrangerar tillsammans med Uppsala universitet.

Praktisk info

Datum: 6-7 november 2018

Tid: Lunch-till-lunch, registrering och stålunch från klockan 11:00. Konferensen börjar klockan 12:15.

Målgrupp: Beslutsfattare, programhandläggare, internationaliseringsansvariga, studievägledare på lärosäten.

Pris: 2000 kronor inklusive luncher, fika och middag.

Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Hitta till Universitetshuset

Sista anmälningsdag: 6 oktober 2018.

Anmälan: Anmälan till Internationaliseringsdagarna 2018

Boende: Du hittar information om boende och förslag på hotell med rabatterade priser i anmälningsformuläret.

Program

Tisdag 6 november

Registrering och stålunch klockan 11:00 – 11:50.

Välkommen!

Karin Röding, generaldirektör UHR. Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet. Ordförande i Uppsala studentkår (namn meddelas senare).

Moderator: Cecilia Garme, frilansjournalist med inriktning politik och samhälle.

Keynote: Agneta Bladh, särskild utredare Internationaliseringsutredningen.

Mål 1: Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor

Internationaliseringsarbete på olika nivåer vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Henrik Edgren, universitetslektor och prefekt, Uppsala universitet.

Mål 3: Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella kompetens

Erfarenheter från arbetet med att internationalisera utbildningens innehåll genom att se över lärandemålen.

Ingrid From, universitetslektor i omvårdnad och Juvas  Marianne Liljas, docent och universitetslektor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna.
Jennifer Valcke, Education Developer, Unit for Medical Education (UME), Karolinska Institutet.

Beyond it was great - ett projekt där hemvändande studenter får hjälp och stöd att göra en kompetensinventering av sina utlandsstudier.

Maria Eriksson, internationell koordinator, Linnéuniversitetet.

Certifikat för global kompetens - ett utbildningspaket för programstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet är att stärka studenternas globala kompetens, oavsett om de tänker arbeta i Sverige eller utomlands.

Björn Kjellgren, universitetslektor KTH.

Internationella dimensioner i studenters utbildning – ett första steg mot studentmobilitet.

Camilla Ekwall, studievägledare Fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet.

Sammanfattning och avslut

Vi sammanfattar dagens programpunkter och avslutar cirka 17:15.

Middag på Norrlands nation

Klockan 19:00 möts vi på Norrlands nation för middag.

Onsdag 7 november

08:30 Godmorgon

Mål 4: Anställda vid universitet, inklusive doktorander, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät

Det akademiska värdet av mobilitet och vikten av att involvera flera personalkategorier i internationella utbyten.

Anders Ahlstrand, utredare på Universitets och högskolerådet.

REALISE – a project focusing on staff mobility. Ett EU-projekt som syftar till att främja och hitta innovativa sätt att arbeta med personalmobilitet.

Lotta Kåvemark, Internationell koordinator och Jan-Erik Lundquist, universitetslektor, Linköping universitet.

För att utöka lärarnas pedagogiska verktygslåda har Umeå universitet utvecklat en modul om internationalisering och mobilitet i en av de högskolepedagogiska kurserna som riktar sig till nya lärare.

Eva Svedmark, föreståndare, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) och Ingrid Svensson, enhetschef, International Office, Umeå universitet.

Mål 8: System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade

Tilburg University har genomfört en utvärderingsprocess av lärosätets internationalisering. Processen är en förövning inför att söka ECA:s (European Consortium for Accreditation in higher education ) Certificate for Quality in Internationalisation.

Guido van Leerzem, Senior Policy Advisor, Internationalisation, Tilburg University, Nederländerna.

Så går vi vidare!

Cirka 12:00 – 12:30 diskuterar vi hur vi går vidare.

Tack för i år!

Vi avslutar årets internationaliseringsdagar med en grab and go-lunch.

Senast uppdaterad: 11 juni 2018