Boka redan nu in 10–11 november då Internationaliseringsdagarna går av stapeln. UHR arrangerar konferensen tillsammans med KTH och årets tema är innovation.

Tillsammans med KTH hälsar UHR välkommen till 2020 års konferens som har det övergripande temat internationalisering för innovation och förändringKonferensen vill lyfta fram hur internationalisering kan bidra till förnyelse och utveckling samt möjligheter och utmaningar kopplat till en högskola i utveckling.

Hur kan internationalisering bidra till, och stärka innovativa samarbeten mellan länder, mellan branscher och mellan olika kompetenser? Och hur kan program som till exempel Erasmus+ och Linnaeus-Palme vara viktiga resurser när det gäller innovativa arbetssätt, processer och produkter inom utbildningsområdet?

Programmet är just nu under produktion och mer information kommer att publiceras löpande.

Anmälan beräknas öppna i början av juni. 

  • Datum: 10–11 november, lunch-till-lunch.
  • Plats: Kårhuset, Drottnings Kristinas väg 15–19, KTH i Stockholm

Call for papers

Med anledning av det rådande läget har vi beslutat att skjuta fram deadline för bidrag till Internationaliseringsdagarna. Sista datum att skicka in bidrag är måndag 4 maj.

Vi har full förståelse för att prioriteringar just nu handlar om den egna verksamheten och vårens planeringar. UHR och KTH planerar att genomföra konferensen den 10-11 november, men eftersom läget är så pass osäkert vill vi ändå uppmuntra till lösningar där era bidrag kan hållas på distans. 

Det rådande läget har gjort att många av oss varit tvungna att ställa om arbetssätt och vara kreativa i att lösa uppkomna situationer. Vi tror att det säkert finns flera inspirerande exempel på hur detta har gjorts och välkomnar gärna bidrag kopplat till detta.

Universitets- och högskolerådet söker konferensbidrag. Vi välkomnar bidrag som behandlar pågående eller avslutade initiativ, projekt eller arbetsmetoder som har relevans för konferensens inriktning samt förslag som lyfter frågan ur olika perspektiv (ex. studenter, forskning, samverkan med omgivande samhälle, undervisning, administrativ personal).

Sista dag att skicka in bidrag är måndag 4 maj

Mer information om Call for papers

Universitets- och högskolerådet arrangerar varje år konferensen Internationaliseringsdagarna med målet att skapa en mötesplats för spridning, inspiration och kunskapsutbyte. Konferensen riktar sig till medarbetare vid lärosäten som är intresserade av frågor som rör internationalisering av högskolan.

Senast uppdaterad: 1 april 2020