Anders Ahlstrand

Anders Ahlstrand är utredare på Universitets och högskolerådet med specialinriktning internationalisering och studentmobilitet.

Ann-Marie Algemo är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med myndighetens nationella kunskapshöjande uppdrag om nationella minoriteters rättigheter och uppföljning av den minoritetspolitiska utvecklingen.

Bild på Peter Barck Holst

Peter Barck Holst är utredare på Universitets och högskolerådet med inriktning mot breddad rekrytering, breddat deltagande, minskad diskriminering och jämställdhet. 

Mikael Börjesson är professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Bild av Rasmus Firon

Rasmus Firon har arbetat med studentrekrytering, marknadsföring samt tvåspråkighetsfrågor vid Helsingfors universitet.

 

Annika Ghafoori är utredare vid Universitets- och högskolerådet och samordnar myndighetens insatser för nationella minoriteter och leder UHR:s interna process föromvärldsbevakning och omvärldsanalysanalys.

Bild av Lovise Haj Brade

Lovise Haj Brade är filosofie doktor och vikarierande lektor i genusvetenskap. Lovise disputerade på avhandlingen ”Vi, de neutrale”, som sätter fokus på den studievana positionen i  arbetet för breddad rekrytering till akademin. 

Bild av Ashley Haru

Ashley Haru är projektkoordinator i utbildningssociologi och Forumet för studier av den högre utbildningens internationalisering vid Uppsala Universitet. 

Marika Hämänieemi är mångfaldsstrateg vid Mälardalens högskola.
Bild av Agnetha Cronqvist Agnetha Kronqvist är utbildningsråd på Skolverket och arbetar i regeringens uppdrag som syftar till att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan.
Michael Lindblad är universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.                                                
Sofie Nordhamrén är chef på avdelningen för antagning och studentstöd på Universitets och högskolerådet och även dagens konferencier.
  Goran Puaca är filosofie doktor i sociologi vid högskolan i Borås forskar kring ungas utbildningsval, yrkesutbildningar och om förändrade arbetsvillkor för lärare och forskare inom högre professionsutbildningar. 
Bild av Svante Sandell

Svante Sandell är undervisningsråd på Skolverkets enhet för vuxenutbildning. Han är nationell koordinator för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL). Hans specialområden är kvalitetsarbete inom yrkesutbildning och validering.

Bild på Aleksandra Sjöstrand Aleksandra Sjöstrand är utredare på Universitets- och högskoleområdet med inriktning mot breddad rekrytering, breddat deltagande och jämställdhet.
Bild av Birgitta Svensson

Birgitta Svensson är kommunikatör på Universitets och högskolerådet med inriktning mot studieinformation och information för studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018