Tid Programpunkt
8.45 - 9.45

Registrering, kaffe och smörgås.

09.45–10.05

Välkommen

Lokal: Plenum

10.05–10.35

De nationella minoriteterna och högskolan. 

Hur kan universitet och högskolor bidra till att de minoritetspolitiska målen uppnås?

Talare: Ann-Marie Algemo, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Lokal: Plenum

10.35–11.05

Vem åker och vem stannar hemma?

Internationell mobilitet inom olika grupper i samhället.

Talare: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Lokal: Plenum

11.0511.20

Paus 

11.20–12.10

Parallella seminarier

 

1. Högre utbildning och nationella minoritetsungdomar – vad vet vi?

Talare: Annika Ghafoori och Peter Barck-Holst, båda utredare på UHR.

Lokal: 

 

2. Arbetet med införande av reell kompetens ur ett internationellt perspektiv. 

Talare: Svante Sandell, koordinator, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.

Lokal: 

 

3. Widening Participation in UK Outward Student Mobility.

Talare: Katherine Allinson, Policy Researcher at Universities UK International and Anders Ahlstrand, researcher at UHR, present a successful tool kit to widen participation in student mobility.

Lokal: 

12.10–13.10 Lunch 

13.10–13.40

Barnens väg mot högskolan – vikten av tidig vägledning

Talare: Peter Barck-Holst, utredare, UHR och Agnetha Kronqvist, undervisningsråd, Skolverket

Lokal: Plenum 

13.40–13.55
Förflyttning till parallella seminarier

13.55–14.45

Parallella seminarier
 

1. #Metoo – Hur kan högskolesektorn arbeta för att förebygga sexuella trakasserier? 

Talare: Aviseras inom kort

Lokal: 

 

2. Utomeuropeiska ungas vägledningsbehov  

Talare: Michael Lindblad, Umeå universitet, universitetslektor, forskare i pedagogiskt arbete, Umeå universitet.

Lokal: 

 

3. Vägledning som redskap för att öka svenska studenters mobilitet. 

Talare: Anders Ahlstrand, utredare på UHR, presenterar resultat av mobilitetsvägledning tillsammans med deltagare i UHR:s EU-finansierade projekt för att öka antalet utresande studenter.

Lokal: 

14.4515.15 Paus med fika 
15.1516.05

Parallella seminarier

 

1. Förstärker vi skillnaderna av social bakgrund inom högskolan?
Talare: Goran Puaca, FD i sociologi vid högskolan i Borås, forskar kring ungas utbildningsval, yrkesutbildningar och om förändrade arbetsvillkor för lärare och forskare inom högre professionsutbildningar.
Louise Brade Haj, lektor på Stockholms Universitet.

Lokal: 

 

2. Jämställdhet inom högskolan, hur kan den främjas och vem gör vad?
Talare från: Jämställdhetsmyndigheten, regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan, Diskrimineringsombudsmannen, Vetenskapsrådet och UHR.

Lokal: 

 

3. Internationell inspiration – Breddad rekrytering och breddat deltagande med fokus på nationella minoriteter i Kanada och Finland.
Talare: Ashley Haru, Projektkoordinator i utbildningssociologi och Forumet för studier av den högre utbildningens internationalisering vid Uppsala Universitet. Rasmus Firon, som har arbetat med studentrekrytering, marknadsföring samt tvåspråkighetsfrågor vid Helsingfors universitet.

Lokal: 

16.0518.00 Mingel för oss som inte har bråttom hem.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018