Den 8 september 2020 anordnar UHR Kvalitetsdrivet – en dag om hur vi hittar vägen framåt för att bredda rekryteringen till och främja likabehandling inom högre utbildning. Är du medarbetare vid ett lärosäte, en myndighet eller en intresseorganisation så kan detta vara en konferens för dig.

På grund av spridningen av covid-19 kommer UHR att flytta fram Kvalitetsdrivet 2020 till i höst. Nytt datum blir 8 september.

Hur kan utbildningssektorn främja likabehandling, motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier? Vartannat år anordnar UHR heldagskonferensen Kvalitetsdrivet – en samlad arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om vägen framåt.

Logotyp Kvalitetsdrivet 20202020 års konferens äger rum på Näringslivets Hus i Stockholm och vänder sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer.

Eftersom konferensen flyttas från april till september arbetar vi för närvarande på ett uppdaterat program. Ambitionen är att följa samma upplägg som var planerat för april, och alla talare har fått frågan om de kan medverka på det nya datumet. Det ursprungliga konferensprogrammet hittar du här.

Ni som redan har anmält er till Kvalitetsdrivet 2020 har kvar era platser om ni vill och kan delta i september. Det har gått ut e-post till alla anmälda deltagare med mer information om eventuell avbokning eller ombokning, kontakta kvalitetsdrivet2020@meetx.se om du inte har fått ett sådant meddelande.

Anmälan är fortfarande öppen och det finns platser kvar till 8 september! Anmälan stänger när konferensen är fullbokad, men senast 15 juli.

Kostnaden för dagen är 1 900 kr, fika och lunch ingår. Studentkårsrepresentanter deltar gratis, kontakta kvalitetsdrivet@uhr.se för att få en bokningskod.

Om du har frågor om konferensen, kontakta kvalitetsdrivet@uhr.se.

 

 

 

Senast uppdaterad: 17 mars 2020