Den 8 september 2020 anordnar UHR Kvalitetsdrivet – en dag om hur vi hittar vägen framåt för att bredda rekryteringen till och främja likabehandling inom högre utbildning. Är du medarbetare vid ett lärosäte, en myndighet eller en intresseorganisation så kan detta vara en konferens för dig.

Hur kan utbildningssektorn främja likabehandling, motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier? Vartannat år anordnar UHR konferensen Kvalitetsdrivet – en samlad arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om vägen framåt.

Logotyp Kvalitetsdrivet 2020Kvalitetsdrivet vänder sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer.

På grund av spridningen av covid-19 har UHR flyttat fram Kvalitetsdrivet 2020 från april till 8 september. Vi har även beslutat att genomföra konferensen digitalt istället för på plats i Stockholm. Ett uppdaterat program för den digitala konferensen hittar du här!

Du som var anmäld till den fysiska konferensen har kvar din plats om du vill delta på den digitala konferensen. Det finns också några platser kvar för dig som inte redan är anmäld, anmälningsformulär finns här. Deltagandet är kostnadsfritt.

Om du har frågor om Kvalitetsdrivet, kontakta kvalitetsdrivet@uhr.se.

 

 

 

Senast uppdaterad: 9 juli 2020