Den 20 april nästa år anordnar Universitets- och högskolerådet Kvalitetsdrivet – en dag om breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan.

Hur kan utbildningssektorn främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier? Den 20 april 2020 anordnar UHR heldagskonferensen Kvalitetsdrivet – en samlad arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om breddad rekrytering och breddat deltagandet till högskolan.

Logotyp Kvalitetsdrivet 2020

Konferensen äger rum på Näringslivets Hus i Stockholm och vänder sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer.

Mer information kommer framöver, men boka in dagen redan nu!

 

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019