Den 20 april 2020 anordnar Universitets- och högskolerådet Kvalitetsdrivet – en dag om hur vi hittar vägen framåt för att bredda rekryteringen och främja likabehandling inom högre utbildning. Är du medarbetare vid ett lärosäte, en myndighet eller en intresseorganisation så kan detta vara en konferens för dig.

Hur kan utbildningssektorn främja likabehandling, motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier? Den 20 april 2020 anordnar UHR heldagskonferensen Kvalitetsdrivet – en samlad arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om vägen framåt.

Logotyp Kvalitetsdrivet 2020

Konferensen äger rum på Näringslivets Hus i Stockholm och vänder sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer.

Anmälan till dagen kommer att kunna göras i början av 2020. Mer information kommer att utlysas här framöver, men tills dess se till att boka in dagen redan nu.

 

Senast uppdaterad: 20 januari 2020