Den 20 september 2022 arrangerar UHR konferensen Kvalitetsdrivet på plats i Stockholm. Välkommen till en heldag för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan.

Kvalitetsdrivets syfte är att vara en arena för att förmedla kunskap och ge tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och andra myndigheter, samt andra aktörer inom områden som ingår i UHR:s främjandeuppdrag.  

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer. 

Programinnehåll och anmälan publiceras under maj månad. 

Om du har frågor om Kvalitetsdrivet, kontakta kvalitetsdrivet@uhr.se.

 

 

 

Senast uppdaterad: 23 maj 2022