Nationell utbildningsadministrativ konferens (NUAK) är en konferens som ger idéer, inspiration och insikter till dig som arbetar med utbildningsadministration på svenska lärosäten. NUAK 2017 genomförs den 18-19 september på Lunds universitet. Välkommen!

Vad är NUAK?

NUAK är konferensen för idéer, inspiration och insikter. 

  • NUAK är också en mötesplats där du träffar nya personer så väl som gamla bekanta från sektorn att utbyta erfarenheter och kunskap med.
  • NUAK ger både bredd och djup i aktuella frågor som rör sektorn som helhet samt de specifika verksamhetsområdena.
  • NUAK ger en helhetsbild till dig som deltar och du åker hem med nya perspektiv på ditt arbete.

Konferensen 2017 – meningen med livet eller för vem finns vi till?

Datum:
18-19 september 2017

Plats:
Lunds universitet

Konferensen i Lund tar sikte på att väcka frågor och ge deltagarna nya perspektiv kring utbildningens, lärosätenas och utbildningsadministrationens syfte och mål – lokalt, regionalt och globalt. De gemensamma seminarierna och samtalen leder deltagarna längs en röd tråd som tar avstamp i en mängd olika perspektiv kring en och samma fråga: vad är meningen med allt det här?

Målet med konferensens övergripande tema och seminarier är att vi alla ska höja blicken från vardagens frågor, problem och möjligheter, för att kanske bättre se vår del i en helhet.

De gemensamma passen blandas med kortare och längre valbara seminarier. Och som vanligt är de valbara seminarierna en blandning av väldigt specialiserade och mer generella ämnen.

Anmälan till årets konferens

Anmälan till årets NUAK öppnar i maj. Du som deltagit tidigare får ett mail när det närmar sig, med information om var och hur du anmäler dig.

Program

Denna sida uppdateras löpande under våren och översiktsprogrammet publiceras i april.

Senast uppdaterad: 27 februari 2017