Konferensen i Lund tar sikte på att väcka frågor och ge deltagarna nya perspektiv kring utbildningens, lärosätenas och utbildningsadministrationens syfte och mål – lokalt, regionalt och globalt.

Konferensen 2017 – meningen med livet eller för vem finns vi till?

Konferensen i Lund tar sikte på att väcka frågor och ge deltagarna nya perspektiv kring utbildningens, lärosätenas och utbildningsadministrationens syfte och mål – lokalt, regionalt och globalt. De gemensamma seminarierna och samtalen leder deltagarna längs en röd tråd som tar avstamp i en mängd olika perspektiv kring en och samma fråga: vad är meningen med allt det här?

Målet med konferensens övergripande tema och seminarier är att vi alla ska höja blicken från vardagens frågor, problem och möjligheter, för att kanske bättre se vår del i en helhet.

De gemensamma passen blandas med kortare och längre valbara seminarier. Och som vanligt är de valbara seminarierna en blandning av väldigt specialiserade och mer generella ämnen.

Senast uppdaterad: 22 maj 2017