Årets digitala konferens är den andra i ordningen som erbjuder flexibel kompetensutveckling för dig som studieadministratör i olika roller. 

NUAK hölls för första gången 2009, då den ersatte tre separata konferenser och akronymen står för Nationell utbildningsadministrativ konferens. 

NUAK är en samproduktion mellan Universitets- och högskolerådet och Ladokkonsortiet och är inriktat på frågor inom antagning, studiedokumentation och examen, men har även ett perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning.

De olika seminarierna anknyter på olika sätt till administratörernas vardag, och tanken är att konferensdeltagarna ska få nya idéer, inspiration och insikter. 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer. Konferensen lockar även andra grupper, t.ex. utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare.

Övergripande idé 

Det finns väldigt många intressanta projekt och utvecklingsarbeten i högskolesektorn och vi tror att det är inspirerande att lära av varandra. Därför är många av föreläsarna på konferensen själva aktiva på universitet och högskolor.

Men vi vill självklart få in nya idéer genom att bjuda in föreläsare även utanför sektorn, intressanta projekt från näringslivet kan nästan alltid appliceras på den offentliga sektorn.

Senast uppdaterad: 19 september 2022