Storbritannien har nu lämnat EU. Det påverkar möjligheterna för brittiska medborgare att studera i Sverige och för svenskar att studera i Storbritannien. Även utbyten med Storbritannien inom Erasmus+ påverkas.

Formellt lämnade Storbritannien EU den 1 februari 2020. Sedan den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien.

Läs mer under respektive rubrik.

Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte vara med i den kommande programperioden för Erasmus+ 2021–2027. Studerar du idag på ett svenskt lärosäte som har ett pågående avtal med lärosäte i Storbritannien från 2020 för Erasmus+mobilitet, finns det eventuell möjlighet att du kan delta i ett studentutbyte i Storbritannien. Kontakta ditt svenska lärosäte för att ta reda på eventuella möjligheter.

Studentvisum behövs i vissa fall för utbytesstudier i Storbritannien från och med 2021.

Mer om Erasmus+ och brexit på utbyten.se

Mer information om studentvisum och uppehållstillstånd på Sveriges ambassad i Storbritanniens webbplats

På den brittiska regeringens webbplats finns en guide till om visum behövs

Medborgare i länder utanför EU, EES och Schweiz betalar anmälnings- och studieavgifter för högskolestudier i Sverige, vilket numera även gäller brittiska medborgare. Undantag finns för dig som är brittisk medborgare och bosatt i Sverige före 31 december 2020.

Information till brittiska medborgare om Brexit på Antagning.se

Brexit-information på engelska på Universityadmissions.se

Om du har en utbildning från Storbritannien och vill ansöka om att få din utbildning bedömd i Sverige måste du ha giltigt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Du kan läsa mer om vad som gäller för dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES här på vår webbplats.

Jag vill ansöka om bedömning

Brexit påverkar inte hur UHR bedömer utbildningar, vi använder samma metod som tidigare.

Du kan också använda UHR:s bedömningstjänst för att se vad en utbildning från Storbritannien motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

UHR:s bedömningstjänst

Om du har en svensk utbildning och vill ha den bedömd i Storbritannien ska du kontakta UK Naric.

Läs mer på UK Naric:s webbplats

För erkännande av yrkeskvalifikationer, det vill säga för att kunna arbeta inom ett reglerat yrke gränsöverskridande mellan EU och Storbritannien, gäller i korthet följande från och med 1 januari 2021:

  • Ett redan fattat beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer är gällande även efter Storbritanniens utträdesdag ur EU.
  • Ansökningar om erkännande för stadigvarande yrkesutövning till/från Storbritannien som lämnades in senast 31 december 2020 kommer att behandlas klart enligt EU-regelverk.
  • Ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer för tillträde till reglerat yrke till/från Storbritannien som lämnas in från och med 1 januari 2021 omfattas inte längre av EU-bestämmelserna.

Enligt det handels- och samarbetsavtal som nu slutits mellan EU och Storbritannien kommer det vara möjligt för de olika yrkeskategorierna att gå samman och ansöka om att förhandlingar inleds om att upprätta avtal med Storbritannien om erkännande av yrkeskvalifikationer per yrkeskategori.

Frågor

Frågor till UHR, som är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Senast uppdaterad: 21 juni 2021