Storbritannien har nu lämnat EU. På sikt kan det komma att påverka möjligheterna för brittiska medborgare att studera i Sverige och för svenskar att studera i Storbritannien. Även utbyten med Storbritannien inom Erasmus+ påverkas.

Formellt lämnade Storbritannien EU den 1 februari. Fram till årsskiftet råder en övergångsperiod, under vilken det mesta i praktiken fortsätter som nu.

Enligt EU-kommissionen kommer Storbritannien att delta i Erasmus+ under hela återstoden av programperioden. Det innebär att alla utbyten och projekt som finansieras i år kommer att kunna genomföras. Än så länge är det oklart om Storbritannien kommer att delta i kommande programperiod från 2021 och framåt.

Förhandlingar om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU inleds under våren. Först när förhandlingar är klara kommer nya regler inom olika områden.

Vi uppdaterar informationen på den här sidan vartefter mer blir klart.

 

Storbritannien kommer att delta i Erasmus+ till och med år 2020. Det innebär att alla utbyten som finansieras i år kommer att kunna genomföras som planerat. Pågående samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) med Storbritannien kan också fullföljas.

Vad som händer med Storbritanniens deltagande i Erasmus+ efter 2020 är inte klart.

Mer om Erasmus+ och brexit på utbyten.se

Medborgare i länder utanför EU, EES och Schweiz betalar anmälnings- och studieavgifter för högskolestudier i Sverige. Att Storbritannien lämnar EU kan på sikt innebära att brittiska studenter får betala avgift för att studera här.

Övergångsregler kommer att gälla till och med december 2020. Vad dessa övergångsregler innebär är i dagsläget oklart.

Det krävs auktorisation, legitimation eller motsvarande för att utöva vissa yrken. Inom EU reglerar yrkeskvalifikationsdirektivet hur yrkeskvalifikationer inom dessa yrken ska erkännas mellan länder. Brexit kan därför få konsekvenser för dig som är verksam inom ett reglerat yrke och vill arbeta i Sverige (med kvalifikationer från Storbritannien) eller i Storbritannien (med kvalifikationer från Sverige).

Utträdesavtal och övergångsperiod

Enligt utträdesavtalet gäller ett redan fattat beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer även efter Storbritanniens utträdesdag ur EU.

Den 1 februari till den 31 december 2020 kommer att vara en övergångsperiod, då du som medborgare har oförändrade rättigheter. Yrkeskvalifikationer kommer under den tiden att erkännas på samma sätt som under Storbritanniens tid som EU-medlem och de beslut som fattas då gäller även efter att övergångsperioden är slut.

Övergångsperioden kan förlängas, som längst till och med 2022. Beslut om en förlängning måste fattas senast i juli 2020.

Efter övergångsperiodens slut är det tänkt att framtida avtal med Storbritannien ska ta vid.

Frågor

Frågor till UHR, som är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Frågor till Storbritanniens rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Senast uppdaterad: 13 november 2020