Storbritannien har röstat för att lämna EU. Det kan komma att påverka möjligheterna för brittiska medborgare att studera i Sverige och för svenskar att studera i Storbritannien. Även utbyten med Storbritannien inom Erasmus+ påverkas.

Storbritannien förväntas lämna EU senast den 1 februari 2020. Vi uppdaterar informationen på den här sidan vartefter mer blir klart.

Avtalslös brexit

Europaparlamentet och Europeiska rådet har antagit en förordning som innebär att studenter, elever och personal som befinner sig i Storbritannien via Erasmus+ kan slutföra sina utbyten även vid en avtalslös brexit. Beslutet omfattar även studenter, elever och personal från Storbritannien som är i Sverige eller andra EU-länder via Erasmus+.

Avtalet gäller endast personer som deltar i ett pågående utbyte vid utträdesdatumet. Det innehåller inga delar om att nya utbyten ska kunna påbörjas efter det datum Storbritannien lämnar EU.

För organisationer som har ett samarbetsprojekt (strategiskt partnerskap) med Storbritannien är det idag inte klart vilka konsekvenserna blir vid en avtalslös brexit.

Brexit med utträdesavtal

Om det utträdesavtal som förhandlats fram godkänns kommer Storbritannien att delta i Erasmus+ till och med år 2020. Det innebär att utbyten kan genomföras som planerat fram till dess. Pågående samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) med Storbritannien kan också fullföljas. Vad som händer med Storbritanniens deltagande i Erasmus+ efter 2020 är inte klart.

Mer om Erasmus+ och brexit på utbyten.se

Medborgare i länder utanför EU, EES och Schweiz betalar anmälnings- och studieavgifter för högskolestudier i Sverige. Att Storbritannien lämnar EU kan på sikt innebära att brittiska studenter får betala avgift för att studera här.

Avtalslös brexit

För att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har regeringen beslutat om tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter för vissa brittiska medborgare:

  • Studenter med brittiskt medborgarskap som redan läser en kurs eller ett program vid ett svenskt lärosäte kommer att kunna läsa klart sin utbildning utan att betala studieavgift. Det gäller som längst tre år och nio månader efter det att Storbritannien lämnat EU.
  • Brittiska medborgare som sökt eller antagits till en kurs eller ett utbildningsprogram senast dagen före Storbritanniens utträde ur EU behöver inte betala studieavgift. Dessa studenter kan läsa klart kursen eller programmet avgiftsfritt som längst tre år och nio månader efter det att Storbritannien lämnat EU.
  • Brittiska medborgare som idag bor och arbetar i Sverige behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift som längst 14 månader efter det att Storbritannien lämnat EU.

Brexit med utträdesavtal

Om utträdesavtalet godkänns kommer övergångsregler att gälla till och med december 2020. Vad dessa övergångsregler innebär är i dagsläget oklart.

Det krävs auktorisation, legitimation eller motsvarande för att utöva vissa yrken. Inom EU reglerar yrkeskvalifikationsdirektivet hur yrkeskvalifikationer inom dessa yrken ska erkännas mellan länder. Brexit kan därför få konsekvenser för dig som är verksam inom ett reglerat yrke och vill arbeta i Sverige (med kvalifikationer från Storbritannien) eller i Storbritannien (med kvalifikationer från Sverige).

För dig som har yrkeskvalifikationer från Storbritannien och arbetar/vill arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige

Om du redan har fått dina yrkeskvalifikationer erkända i Sverige vid Storbritanniens utträdesdag gäller erkännandet även efter utträdet.

Vid ett avtalslöst brexit kommer grundregeln dock vara att personer med yrkeskvalifikationer från Storbritannien inte längre att omfattas av bestämmelserna i yrkeskvalifikationsdirektivet. Det kan innebära att du inte längre har rätt att få dina kvalifikationer erkända i Sverige.

För dig som har yrkeskvalifikationer från Sverige och arbetar/vill arbeta inom ett reglerat yrke i Storbritannien

Om du redan har fått dina yrkeskvalifikationer erkända i Storbritannien vid Storbritanniens utträdesdag gäller erkännandet även efter utträdet.

Vid ett avtalslöst brexit kommer grundregeln dock vara att personer med yrkeskvalifikationer från Sverige inte längre ska omfattas av bestämmelserna i yrkeskvalifikationsdirektivet om de söker erkännande i Storbritannien.

Storbritannien förbereder lösningar för framtida erkännandefrågor:

Läs mer på webbplatsen gov.uk (på engelska)

Frågor

Frågor till UHR, som är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Frågor till Storbritanniens rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Senast uppdaterad: 7 januari 2020