Storbritannien har röstat för att lämna EU. Det kan komma att påverka möjligheterna för brittiska medborgare att studera i Sverige och för svenskar att studera i Storbritannien. Även utbyten med Storbritannien inom Erasmus+ påverkas.

Det är i dagsläget oklart när Storbritannien lämnar EU och om det framförhandlade utträdesavtalet går igenom eller om det blir en brexit utan avtal. Vi uppdaterar informationen på den här sidan vartefter mer blir klart.

För dig som gör/vill göra Erasmusutbyte i Storbritannien

Avtalslös brexit

Europaparlamentet och Europeiska rådet har antagit en förordning som innebär att studenter, elever och personal som befinner sig i Storbritannien via Erasmus+ kan slutföra sina utbyten även vid en avtalslös brexit. Beslutet omfattar även studenter, elever och personal från Storbritannien som är i Sverige eller andra EU-länder via Erasmus+.

Avtalet gäller endast personer som deltar i ett pågående utbyte vid utträdesdatumet. Det innehåller inga delar om att nya utbyten ska kunna påbörjas efter det datum Storbritannien lämnar EU.

För organisationer som har ett samarbetsprojekt (strategiskt partnerskap) med Storbritannien är det idag inte klart vilka konsekvenserna blir vid en avtalslös brexit.

Brexit med utträdesavtal

Om det utträdesavtal som förhandlats fram godkänns kommer Storbritannien att delta i Erasmus+ till och med år 2020. Det innebär att utbyten kan genomföras som planerat fram till dess. Pågående samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) med Storbritannien kan också fullföljas. Vad som händer med Storbritanniens deltagande i Erasmus+ efter 2020 är inte klart.

Mer om Erasmus+ och brexit på utbyten.se

För dig som är brittisk medborgare och studerar/vill studera i Sverige

Medborgare i länder utanför EU, EES och Schweiz betalar anmälnings- och studieavgifter för högskolestudier i Sverige. Att Storbritannien lämnar EU kan på sikt innebära att brittiska studenter får betala avgift för att studera här.

Avtalslös brexit

För att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har regeringen beslutat om tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter för vissa brittiska medborgare:

  • Studenter med brittiskt medborgarskap som redan läser en kurs eller ett program vid ett svenskt lärosäte kommer att kunna läsa klart sin utbildning till och med 2022 utan att betala studieavgift.
  • Brittiska medborgare som söker eller antagits till en kurs eller ett utbildningsprogram senast dagen före Storbritanniens utträde ur EU behöver inte betala studieavgift. Dessa studenter kan läsa klart kursen eller programmet avgiftsfritt till och med 2022.
  • Brittiska medborgare som idag bor och arbetar i Sverige behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift till och med utgången av mars 2020.

Förändringarna föreslås träda i kraft vid det datum Storbritannien lämnar EU utan ett avtal.

Brexit med utträdesavtal

Om utträdesavtalet godkänns kommer övergångsregler att gälla till och med december 2020. Vad dessa övergångsregler innebär är i dagsläget oklart.

 

Senast uppdaterad: 28 mars 2019