UHR följer noga utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, UD och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) ger. På grund av utvecklingen tvingas UHR ställa in sina arrangemang fram till och med 30 juni.

Alla som är anmälda till olika typer av arrangemang kommer att få besked per e-post från UHR vid förändringar. Det är även viktigt att ta del av information via UHR:s webbplatser (uhr.se, Utbyten.se, Antagning.se och Studera.nu) eller sociala kanaler.

Senast uppdaterad: 6 april 2020