På regeringens uppdrag tar UHR fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att testas och utvärderas under en försöksverksamhet 2022 och 2023.

Provet mäter kompetenser som motsvarar de en gymnasieexamen ger, exempelvis kunskaper i svenska och engelska och ett antal kognitiva kompetenser. Det vänder sig till personer som är minst 24 år och inte slutfört gymnasieutbildning eller motsvarande inom komvux. 

För försöksverksamheten har Göteborgs universitet i uppdrag från UHR att utveckla och konstruera behörighetsprovet och analysera provresultaten. En arbetsgrupp med externa forskare och experter inom provkonstruktion har tagit fram ett ramverk som ska säkra provets kvalitet.

Beslut om att permanenta behörighetsprovet fattas av regeringen efter försöksverksamheten.

Första provtillfället 9 oktober 2022

Inom ramen för försöksverksamheten kommer UHR att genomföra två prov som vardera ges under en dag. Det första ges den 9 oktober 2022 och anmälan öppnar i slutet av sommaren. Den som skriver provet med godkänt resultat, kan sedan använda sitt resultat för att söka till högskolan tidigast våren 2023. Det andra provtillfället ges hösten 2023. 

Provet ges på fem orter, i samverkan med fem lärosäten: Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. 

Ger grundläggande behörighet

Det nationella behörighetsprovet ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Många utbildningar har dessutom krav på särskild behörighet. För att bli behörig till dem behöver den som fått godkänt resultat på behörighetsprovet komplettera med ytterligare kurser. 

Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ger inte något betyg eller meritvärde att konkurrera med till utbildningar med fler sökande än platser. Den som vill söka en sådan utbildning behöver göra högskoleprovet. 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Frågor och svar om nationellt behörighetsprov

Provet ska mäta kompetenser som motsvarar de som en gymnasieexamen ger:

  • Kompetenser motsvarande gymnasieskolans engelska, svenska och matematik,
  • även andra kompetenser, till exempel kompetenser i problemlösningsförmåga och vetenskapligt förhållningssätt.

Provet vänder sig till personer som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och som har skaffat sig kunskaper på andra sätt än genom gymnasieutbildning. Det kan röra sig om personer som har avbrutit en utbildning eller personer som saknar papper på sina erfarenheter. För att skriva behörighetsprovet ska man ha fyllt 24 år.

Det nationella behörighetsprovet ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Det kommer inte att ge ett meritvärde eller användas för urval.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som används om det finns fler sökande än platser till en utbildning. För att kunna antas via högskoleprovet måste den som söker alltid uppfylla kraven på grundläggande och – om det krävs – särskild behörighet.

Nej, behörighetsprovet vänder sig bara till dem som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier. Den som redan uppfyller kraven på grundläggande behörighet har ingen nytta av att skriva provet.

Nej, den som gör behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Den som inte godkänts på det prov som ges hösten 2022 kan göra provet hösten 2023. Då krävs att man anmäler sig på nytt. 

Provet ges under en hel dag på campusområdet (i en föreläsningssal eller motsvarande) med start kl.08.00 och sluttid kl.16.00. Det är analogt och skriftligt; provskrivarna svarar i ett provhäfte som lämnas in. 

Provet ges i samarbete mellan UHR och fem högskolor. Totalt finns 1 000 platser som fördelas så här: 

Lärosäte  Antal platser 
Göteborgs universitet  200 platser
Luleå tekniska universitet 150 platser
Lunds universitet 200 platser
Mittuniversitetet 200 platser
Stockholms universitet   250 platser

Man kan anmäla sig till vilken ort man vill. Mantalsskrivning har ingen betydelse. 

Anmälan öppnar i slutet av sommaren 2022 och görs i ett webbformulär. Mer information kommer under våren. 

Det är inte bestämt vad det kommer att kosta att skriva provet. Regeringen fattar beslut om avgiften.

Nej, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att ansöka om en bedömning av reell kompetens på universitet och högskolor. En sökande kan både göra behörighetsprovet och ansöka om en bedömning av sin reella kompetens.

Ett godkänt provresultat från försöksverksamheten gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad: 30 november 2021