Bedömningarna hjälper utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det visar UHR:s utvärdering av hur utlåtanden används.

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige: Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Om de utländska akademikerna generellt hade bättre kunskaper i svenska skulle arbetsgivarna anställa ännu fler. Utvärderingen utgick från bedömningar utförda de senaste fem åren och gjordes både ur individens perspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv uppdelat på vistelsetid i Sverige. Både individerna och arbetsgivarna har fått svara på enkäter.

Arbetet byggde på tidigare utvärderingar gjorda av Högskoleverket (se rapport 2012:20 R), där verket undersökte hur de utlåtanden som utfärdats under perioden 2007-2011 uppfattas och används av de akademiker med utländsk utbildning som ansökt om bedömning.

Slutrapporten "Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning" (december 2014) och den tidigare delrapporten (oktober 2013) når du via länkar under. UHR avrapporterade uppdraget till regeringen i december 2014.

Kontakt

Om du vill veta mer om  rapporten och projeket kan du kontakta projektledare Karin Holmvall.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 3 december 2015