Lyssna

Information om lämplighetsbedömning vid antagningen till vissa förskollärar- och lärarutbildningar

Linnéuniversitetet och Jönköping University deltar i försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning, som går in ett skarpt läge under 2016.

Vid anmälan till höstterminen 2016 till sex av de två lärosätenas lärar- och förskollärarutbildningar så kommer det finnas krav på den sökandes lämplighet för den kommande yrkesutövningen. Dessa krav är utöver de vanliga kraven på grundläggande och särskild behörighet. Bedömningen är ett sätt för den sökande att höja sitt meritvärde.

Sex utbildningsprogram ingår

För Linnéuniversitetet handlar det om:

  • grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem, Campus Växjö
  • grundlärarprogrammet inriktning mot årskurs 4-6, Campus Växjö

För Jönköping University handlar det om:

  • förskollärarprogrammet
  • ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, inriktning (fördjupningsämne) historia
  • ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, inriktning (fördjupningsämne) religionsvetenskap
  • ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, inriktning (fördjupningsämne) samhällskunskap

Bedömning görs på fem kriterier

Sökande till dessa program kommer att få gå igenom en lämplighetsbedömning. Bedömningen handlar om kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande yrkesutövningen. Resultatet av bedömningen blir behörighetsgrundande och kommer att användas i urvalet. Det är alltså ett sätt för den sökande att höja sitt meritvärde.

Förutom att ligga till grund för behörighet och urval är lämplighetsbedömningen ett tillfälle för de sökande att få veta mer om innehållet i den utbildning som de har sökt och också att få reflektera över sitt val av utbildning. Linnéuniversitetet och Jönköping University har olika modeller för hur bedömningen kommer att gå till.

Ny föreskrift för lämplighetsbedömning

Universitets- och högskolerådet samordnar och utvärderar försöksverksamheten samt ska återrapportera resultatet till regeringen under 2018.

UHR har också beslutat om föreskriften UHRFS 2015:5 om vad som avses med lämplighet för lärar- och förskolläraryrket. Föreskriften gäller från den 1 januari 2016.

Kontakt och frågor

Frågor om utbildningarna, ansökan och om hur bedömningen kommer att gå till besvaras av Jönköping University och Linnéuniversitetet. Se länkar härunder.

Senast uppdaterad: 3 april 2019