Mitt i den treåriga försöksverksamheten med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning passade samordnaren UHR och de två medverkande lärosätena Jönköping University och Linnéuniversitetet att besöka Skottland under tre dagar i november 2015.

Obligatorisk lämplighetsbedömning

Skottland har, i likhet med Finland som vi besökte hösten 2014, obligatorisk lämplighetsbedömning för den som vill gå lärarutbildning.   I Skottland är det General Teaching Council of Scotland (GTCS) som ställer upp riktlinjer för den obligatoriska lämplighetsbedömningen. Riktlinjerna säger att det ska vara en intervju och att både lärarutbildare och representanter från professionen (lärare, rektorer) ska arbeta med bedömningen. De skotska lärosätena arbetar på lite olika sätt med sina lämplighetsbedömningar utifrån riktlinjerna från GTCS.

Åtta lärosäten ger lärarutbildning. Numera går det att studera via distans och vilket ökar möjligheterna för öborna på de skotska öarna i Atlanten att bo kvar trots sina studier. GTCS utfärdar även Skottlands motsvarighet till lärarlegitimation, vilket en ny lärare kan ansöka om i två steg under den första tiden som färdigutbildad lärare.  

2014 införde Skottland ett krav på att lärare måste fortsätta att utvecklas i sitt yrke. Cykeln är på fem år, så vart femte år måste skotska lärare bekräfta till GTCS att de följer med i utvecklingen inom sitt område.

Hög status för läraryrket

Skottland har ett annat sök- och antagningsläge läge än Sverige. De har bland annat ett högt söktryck till de allra flesta lärarutbildningarna och läraryrket har hög status. Det ger ett annat läge för lämplighetsprövningen, då det handlar om att göra ett urval, och i mindre utsträckning att hitta de ännu inte lämpade. Skottland har också ett generellt krav på tidigare erfarenhet av att arbeta med barn för att bli antagen till utbildningen.

De skotska modellernas aspekter på lämplighet liknar i stor utsträckning de modeller som Linnéuniversitetet och Jönköping University har arbetat fram i sina modeller för den svenska försöksverksamheten. Det är så kallade mjuka värden som generellt är svåra att mäta. Vi fick veta att varken GTCS eller de lärosäten vi träffade hade gjort någon uppföljning av sina modeller och därmed inte kontrollerat prövningarnas validitet. 

För- och nackdelar med lämplighetsbedömning

I studieresan deltog företrädare för Universitets- och högskolerådet samt för Linnéuniversitetet och Jönköping University. Vi besökte University of Edinburgh, University of Stirling and University of Dundee. Företrädarna för alla tre lärosätena lyfte fram både fördelar och nackdelar med lämplighetsbedömningen. Universiteten är fria att använda riktlinjerna för prövning på sina egna sätt. I Edinburgh och Dundee använder de intervjuer och anlitar bedömargrupper med företrädare från både lärarutbildarna och professionen. I Stirling har man valt bort intervjuerna. Istället satsar man på fyra bedömningspunkter under det första läsåret. Under den tiden hinner lärarna på utbildningen bilda sig egna uppfattningar om studenterna och kan tillråda eller avråda fortsatta lärarstudier.

En sökande som inte blir antagen har ingen möjlighet att överklaga beslutet. Istället får de återkoppling på sin ansökan, på sin intervju och eller sitt personliga brev.

Senast uppdaterad: 3 april 2019