• Har du en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning som du vill få bedömd enligt svenska mått?

Använd vår bedömningstjänst.

  • Har du en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, men saknar dokumentation över den? Då kan du ansöka om att få en beskrivning av din utbildning istället för ett utlåtande. Beskrivningen kan i nästa steg användas som underlag för en validering inom högskolan. En nationell struktur för detta är tänkt att finnas på plats fullt ut år 2021. För frågor om projektet, vänd dig till oss på UHR. Mejla till: ub(a)uhr.se.
  • Arbetar du som kontakttolk men saknar utbildning och vill få din kompetens validerad? Du kan kontakta en skola via webbplatsen Blitolk.nu.

Länk till Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats Blitolk.nu.

Senast uppdaterad: 16 september 2020