Lyssna

Jag vill studera

På gymnasiet eller komvux

Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning, anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om validering.

Läs mer om validering inom skola och vuxenutbildning på Skolverkets webbplats

På högskola/universitet

Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning? På webbplatsen Studera.nu kan du läsa mer om reell kompetens.

Läs mer om antagning via reell kompetens på Studera.nu

Har du oavslutade studier som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram? Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och begär att få din reella kompetens bedömd. Läs mer på Studera.nu.

Kontaktuppgifter till unviversitet och högskolor

Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på yrkeslärarutbildningen? Kontakta lärosätet du vill studera vid. Information om vilka utbildningar som ges var finns på Studera.nu.

Information om vilka utbildningar som ges var

På yrkeshögskola

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta utbildningsanordnaren. Mer information finns på Yrkeshögskoland webbplats.

Länk till Yrkeshögskolans webbplats

 

Senast uppdaterad: 2 september 2021