Lyssna

Yrkeslärarutbildningen – validering av yrkeskunskaper

Universitets- och högskolerådet (UHR) har samordningsuppdrag för validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen.

Sedan 2017 samordnar UHR validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildningar. I uppdraget ingår att samordna lärosätenas arbete med validering av yrkeskunskaper som ska resultera i likvärdig bedömning av hög kvalitet.

För att kunna genomföra uppdraget rekryterar och kvalitetssäkrar UHR de bedömare som lärosätena ska använda vid bedömning av yrkeskunskaper samt utreder hur en likvärdighet i bedömningarna kan uppnås. UHR samverkar med aktuella lärosäten, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher.

UHR:s samordningsansvar gäller från och med den 1 januari 2017. Tidigare hade Malmö högskola samordningsansvaret.

Yrkeslärarutbildningen - inriktningar och behörighet

Vill du veta mer om yrkeslärarprogrammets olika inriktningar och behörighet?

Läs mer på Studera.nu

Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Yrkeskunskaper för respektive yrkesprogram

Kontakt

För mer information, kontakta projektledare Maria Ekstrand,
fornamn.efternamn (at) uhr.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022