Lyssna

Förmåner och villkor

Som anställd på Universitets- och högskolerådet omfattas du bland annat av följande förmåner och villkor.

Arbetstid

UHR tillämpar flextid som innebär att du kan börja och sluta arbetet inom en viss tidsram. Det gör det lättare att planera arbete och fritid.

Friskvård

Du erbjuds en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. UHR betalar även ett friskvårdsbidrag. 

Försäkringar

Som anställd hos UHR omfattas du av:

  • Statens grupplivförsäkring
  • Arbetsskadeförsäkring samt avtal om ersättning vid personskada, PSA

Föräldrapenningstillägg

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning (över grundnivå) betalar arbetsgivaren en kompletterande ersättning, så kallad föräldrapenningstillägg, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. 

Läkarvård och sjukvård

UHR subventionerar utgifter som du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel. Den sjukpenningen som du får från Försäkringskassan kompletteras också av UHR vid längre sjukskrivningar.

Lön

UHR tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att lönen inte bara baseras på hur arbetsuppgifterna värderas utan även på skicklighet och resultat.

Pensioner

Information om tjänstepensionen får du på Statens pensionsverks webbplats. 

Semester

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full semester måste du ha varit anställd hela året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

  • Upp till 29 år: 28 dagar/år
  • 30­–39 år: 31 dagar/år
  • 40 år eller äldre: 35 dagar/år

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020