Den 22 maj arrangerar ACA (Adademic Cooperation Association) ett seminarium på temat "From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age"

Seminariet tar upp ämnet digitalisering av högre utbildning i Europa, med särskilt fokus på det nya Erasmusprogrammet 2021-2027. 

UHR är medlem i ACA. Här hittar du mer information om seminariet via ACA:s webbplats

 

Academic Cooperation Association
Rue d'Egmontstraat, 15 - 1000 Brussels Belgium - Belgium

Arrangör

Academic Cooperation Association, ACA

Kontaktperson

ACA Sekretariatet i Bryssel
secretariat@aca-secretariat.be