På regeringens uppdrag administrera UHR en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning. Totalt finns tio miljoner kronor att söka för universitet, högskolor och yrkeshögskolor som bedriver distansutbildning.

Ansökan ska skickas senast den 1 oktober 2019 klockan 24.00. Beslut om projektmedel beräknas vara klart vecka 47–48.

Läs mer om ansökan om medel att utveckla distansutbildning.