Tjänstepersoner i de nationella förvaltningarna kan under 3-5 månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Sista ansökningsdatum är den 25 september 2019 för ansökan med start den 1:a eller 16:e mars 2020.

National experts in Professional Training (NEPT) ger dig som tjänsteperson möjlighet att arbeta med din myndighets frågor i ett EU-perspektiv. Du har möjlighet att få insyn och i viss mån påverka det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får du: 

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö 
  • möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper du förvärvat under dina studier, främst inom dina respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen, i sin tur, gynnas av att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. De får även tillgång till ett nätverk av personer som har direkt erfarenhet av kommissionens förfaranden.

Sverige har möjlighet att skicka 10 personer per år till programmet. Praktikperioden börjar antingen 1 eller 15 mars (sista ansökningsdag på hösten) alternativt 1 eller 15 oktober (sista ansökningsdag på våren) varje år.

Tjänstgöringen pågår i tre till fem månader. Vald praktiklängd är bindande.

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader under praktiken som lön, boende och övriga omkostnader.

Läs mer på uhr.se under internationella möjligheter och utbytestjänstgöring för statsanställda.

Arrangör

UHR och Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel

Kontaktperson

Elisabeth Lundevall, UHR och Victoria Frelén, Sveriges ständiga representation vid EU
tjut (at) uhr.se eller representationen.bryssel-eu-rekrytering(at) regeringskansliet.se