Skolambassadör för EU är en utbildning som UHR genomför tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen för utbildningen är primärt lärare men också skolledare.

Utbildningen är gratis och fungerar som ett stöd för skolutveckling inom EU-frågor. En stark förankring hos skolledare är nödvändig för att lärare ska kunna delta i utbildningen, som fungerar som starten på ett långsiktigt arbete. Det första steget i utbildningen av skolambassadörerna är en studieresa till Bryssel.

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Lärarutbildningen är 7 dagar fördelade på 2 tillfällen, skolledarutbildningen 3 dagar vid ett tillfälle under året.

Ansökan till Skolambassadör för EU 2020 är öppen från 1 oktober till 1 december 2019.

Läs mer om Skolambassadör för EU på:
Utbyten.se

Arrangör

Universitets- och högskolerådet, UHR

Kontaktperson

Johanna Havdelin
johanna.havdelin (at) uhr.se