NEPT - Nationella experter under professionell utbildning - är en möjlighet att under tre till fem månader arbeta med din myndighets frågor ur ett EU-perspektiv.

NEPT - Mer information och anmälan