Kompetensutveckling, rekrytering och digitaliseringen är några av de komplexa frågor som du som HR eller administrativ chef ställs inför i ditt arbete. En strategisk del i verksamhetsutveckling kan vara att sända ut sina medarbetare på utbytesprogram i andra nordiska länder för att lära mer om hur andra gör.

Kunskapen om programmet nordiskt tjänstepersonutbyte - TJUT är idag låg och vi vill att fler ska känna till de möjligheter som programmet utgör samt hur du som HR/administrativ chef kan använda det i den strategiska verksamhetsutvecklingen.

Nordiska Ministerrådet i samarbete med de nordiska länderna bjuder därför, för andra gången, in till en konferens speciellt riktad till dig som HR/ administrativ chef i de nordiska departementen för att dels lära mer om programmet, men också få chansen att delta i en utbildning med andra HR/administrativa chefer från de nordiska länderna. Du ökar dina kunskaper inom områden som förhandlingstekniker och andra för dig viktiga frågor.

Du kanske deltog i konferensen vi genomförde 2017? Denna gång har vi förfinat konceptet och vill öka deltagarnas nätverkande varför vi primärt bjuder in chefer från de nordiska ländernas regeringskanslier.

Konferensen som äger rum lunch till lunch i Köpenhamn 28–29 november 2019, är avgiftsfri. Kostnad för flyg och hotell tillkommer.

Konferensen äger rum på Hotell Scandic Falconer, där rum är förbokade till ett pris av 1250 danska kronor/natt inkl. frukost.

Vi hoppas att detta kan intressera dig och bli en inspiration i ditt fortsatta arbete.  Mer information och fastslaget program kommer efter sommaren.

Du är varmt välkommen att redan nu anmäla intresse till:
Elisabeth Lundvall, elisabeth.lundvall (at) uhr.se

 OBS! antal platser är begränsade.

Arrangör

Nordiska Ministerrådet i samarbete med UHR m.fl.

Kontaktperson

Elisabeth Lundvall, UHR
elisabeth.lundvall (at) uhr.se