På regeringens uppdrag har UHR undersökt universitets och högskolors arbete med att förebygga sexuella trakasserier.

Vilka är de största utmaningarna? Vilka metoder tillämpas på våra universitet och högskolor för att motverka sexuella trakasserier? Hur arbetar lärosätena när de fått kännedom om misstänkta sexuella trakasserier? Vad säger studentkårer, fackliga organisationer och de kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier i högskolan? 

UHR:s generaldirektör Karin Röding inleder forumet. Därefter berättar Aleksandra Sjöstrand, utredare och rapportförfattare, om resultat och slutsatser. 

Frukost serveras från kl. 8.00, seminariet börjar kl. 8.30.

Forumet vänder sig till personal på universitet och högskolor, studentkårer och fackliga organisationer.

Följ seminariet direkt via webben eller se det i efterhand.

Arrangör

Universitets- och högskolerådet