UHR:s generaldirektör Karin Röding medverkar vid flera seminarier under årets Almedalsvecka i Visby. UHR anordnar inga egna evenemang.

1 juli

En högskola för studenter med funktionsnedsättning?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Dag och tid: Måndag 1/7 2019 13:00–13:45.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 (Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr).

Många som studerar på universitet och högskola idag har en funktionsnedsättning. Hur ser deras förutsättningar ut och vilka nya möjligheter till delaktighet i samhället kan studierna leda till? Karin Röding, generaldirektör för UHR, medverkar i ett samtal på temat.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Högre krav och färre platser – då blir lärare ett framtidsyrke?

Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet
Dag och tid: Måndag 1/7 kl. 15:30–16:15.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

På vilket sätt kan en reformerad lärarutbildning lösa bristen på lärare? Vad behöver göras för att få fler studenter att slutföra utbildningen och vilja arbeta i skolan? Ska vi skapa fler utbildningsplatser eller minska antagningen och satsa mer resurser på de som antas? Karin Röding deltar i en paneldiskussion på temat.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

2 juli

Validering – en nyckel till kompetensförsörjningen. Vem tar ansvar för att driva på utvecklingen?

Arrangör: Valideringsdelegationen
Dag och tid: Tisdag 2/7 2019 14:15–15:15
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård, norra delen

Personer mitt i livet behöver inte alltid en hel utbildning. De behöver validering för att snabbare komma vidare till utbildning eller arbete. Då blir kompletteringen mer träffsäker och det livslånga lärandet underlättas. Hur får vi till stödstrukturer för validering på nationell och regional nivå? Karin Röding, generaldirektör för UHR, medverkar i ett samtal på temat.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats