UHR:s generaldirektör Karin Röding medverkar vid flera seminarier under årets Almedalsvecka i Visby. UHR anordnar inga egna evenemang.

1 juli

En högskola för studenter med funktionsnedsättning?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Dag och tid: Måndag 1/7 2019 13:00 - 13:45.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 (Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr).

Många som studerar på universitet och högskola idag har en funktionsnedsättning. Hur ser deras förutsättningar ut och vilka nya möjligheter till delaktighet i samhället kan studierna leda till? Karin Röding, generaldirektör för UHR, medverkar i ett samtal på det temat.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Högre krav och färre platser – då blir lärare ett framtidsyrke?

Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet
Dag och tid: Måndag 1/7 kl. 15:30 - 16:15.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

På vilket sätt kan en reformerad lärarutbildning lösa bristen på lärare? Vad behöver göras för att få fler studenter att slutföra utbildningen och vilja arbeta i skolan? Ska vi skapa fler utbildningsplatser eller minska antagningen och satsa mer resurser på de som antas? Karin Röding deltar i en paneldiskussion på det temat.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats