Dagen vänder sig till vägledare vid vuxenutbildning, högskola och på gymnasiet som vill få hålla sig uppdaterade om antagningsregler, bedömning av utländsk utbildning med mera. Preliminärt program finns på UHR:s vägledarsidor. Anmälan öppnar i september.

Se det preliminära programmet på www.uhr.se/syv

Arrangör

UHR