UHR är på plats vid Bazaren - Sveriges största jobb- och utbildningsmässa.

UHR finns på utbildningsavdelningen och visar bedömningstjänsten, som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Vi svarar också på frågor om utländsk utbildning och antagning till högskolan.

Huvudsyftet med Bazaren är att skapa möten som kan leda vidare in i arbetsmarknaden. Alla är välkomna till Bazaren, men för just utrikesfödda och för ungdomar som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden är det speciellt viktigt.

Bazaren äger rum 13-14 februari på Waterfront Congress Centre i Stockholm.