Inom ramen för det EU-finansierade projektet "RPL in Practice" bjuder EURASHE och UHR tillsammans med övriga projektdeltagare in till två webbinarier under oktober och november.

Det andra webbinariet ”How to validate and recognize prior informal and non-formal learning” fokuserar på ”hur validering?”. Delar av projektets resultat presenteras och en diskussion om processer för att erkänna icke-formellt och informellt lärande i Europa kommer att föras.

Om projeket.

Anmälan

Arrangör

UHR/EURASHE