Efter #metoo: Under tre regionala dialogdagar fortsätter diskussionerna i högskolesektorn om hur vi tillsammans kan driva arbetet framåt för att motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin.

Ta chans att:

  • diskutera nya forsknings- och utvecklingsprojekt som motverkar och förebygger utsatthet,
  • lämna inspel till ny enkätstudie om sexuella trakasserier i akademin,
  • nätverka och hitta nya samverkanspartner.

Inbjudan riktar sig till forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, lärosätesledningar samt studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden.

Anmälan

Anmälan görs på survey.ki.se/dialogdagar, senast 20 december 2019. Dialogdagarna är kostnadsfria.

Mer information

Dialogdagarna är det tredje steget i forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin. Programmet är ett initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet.

Läs mer om dialogdagarna.

Arrangör

Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretatiatet för genusforskning, SUHF och UHR

Kontaktperson

Ulrika Helldén
ulrika.hellden@ki.se