En konferens om hur arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning ska fortsätta nu när Valideringsdelegationen avslutar sitt uppdrag.

Konferensen vänder sig till de som arbetar i region eller på lärosäte, som är yrkeshögskoleanordnare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller arbetar med vuxenutbildning.

Konferensen arrangeras av Region Kronoberg i samverkan med Arbetsförmedlningen, Myndigheten för yrkeshögkolan, Nordisk Netvaerk for Voksnes Laerning, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och UHR.

Mer information

Mer information om konferensen finns på Region Kronobergs webbplats.

Arrangör

Region Kronoberg

Kontaktperson

Zekija Mujcic
zekija.mujcic@kronoberg.se