Har du en universitetsexamen och vill söka praktik i EU-kommissionen? Inför ansökan till EU-kommissionens praktik, så kallad Blue Book Traineeship, med start hösten 2020, erbjuder UHR gratis skrivarstugor på nio universitet över hela landet under januari.

UHR genomför skrivarstugorna i samarbete med de studentambassadörer för EU som finns på universiteten där aktiviteterna genomförs.

Skrivarstugorna riktar sig till den som vill söka Blue Book Traineeship. För att vara behörig att söka ska du ha lägst kandidatexamen och mycket goda kunskaper i engelska, franska eller tyska, samt goda kunskaper i ett andra EU-språk, förslagsvis svenska. Arbetslivserfarenhet och master- eller forskarutbildning är en merit, men i regel inget krav.

Under skrivarstugorna får deltagarna lära sig hur de skriver en bra ansökan till Blue Book Traineeship.

Anmälan senast 15 januari för Uppsala universitet

Arrangör

UHR

Kontaktperson

Asia Riazantceva
concours@uhr.se